Uutiskirjekampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Snellmanin Lihanjalostus Oy PL 113 68601 Pietarsaari Y-tunnus: 0181676-5 (jäljempänä ”Järjestäjä”)

OSALLISTUMISKELPOISUUS
Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN JA OSALLISTUMISAIKA
Arvontaan osallistuvat kaikki Snellmanin uutiskirjeen 31.5.2021 mennessä tilanneet, osallistumiskelpoiset henkilöt, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen mutta ennen voittajien arvontaa peruuttaneet sen tilauksen. Uutiskirjeen voi tilata snellman.fi-verkkosivustolla, joko sivustolla aukeavan ponnahdusikkunan kautta tai uutiskirjeen tilaussivulla https://snellman.fi/fi/uutiskirje/. Lisäksi uutiskirjeen voi tilata myös kaikkien Snellmanin sivustolla ladattavissa olevien e-kirjojen lataamisen yhteydessä antamalla luvan suoramarkkinointimateriaalin lähettämiseen.

ARVONNAN PALKINNOT JA VOITTAJIEN VALITSEMINEN
Palkintoina arvotaan neljä kappaletta 500 € arvoisia lahjakorttipaketteja. Lahjakorteilla voi ostaa Snellmanin tuotteita niitä myyvistä liikkeistä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken viikon kuluessa osallistumisajan päättymisestä. Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse käyttämällä sitä osoitetta, johon he tilasivat uutiskirjeen. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja. Palkintojen toimittamista varten Järjestäjä tulee pyytämään voittajilta heidän nimiään ja yhteystietojaan. Mikäli Järjestäjä näiden tietojen perusteella havaitsee, että voittaja ei ole osallistumiskelpoinen, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja arpoa uusi voittaja.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.