“Vad säger detta om oss då?” – Så påverkades de finska hemmakockarnas favoritrecept av coronaåret

Finland gick igång på Nachoplåten. Österbotten drabbades av Butter chicken-feber och tonfiskpastan gjorde en bejublad comeback.

När pandemin anlände till Finland var det många av oss som fick ta sleven i vacker hand och börja tillreda mat hemma. Vi undersökte hur sökordsstatistiken på finländarnas 50 mest populära recept utvecklades och ändrades under fjolårets exceptionella förhållanden – syftet var att hitta succésmakerna, eventuella trösträtter och hemmakökets otippade favoriter.

Sökvolymen hos de undersökta recepten växte i medeltal med 33 procent i jämförelse med år 2019, och inget av recepten gick bakåt. Vissa recept visade däremot rejäl tillväxt i fråga om popularitet, och det är även intressant att notera en hel del regionala skillnader i resultaten.

Hur gjordes undersökningen?

Undersökningen genomfördes i samarbete med Snellmans mångåriga marknadsföringspartner Genero. Materialet bygger på Googles statistik över sökmängder sorterade per region under åren 2019 och 2020. Urvalet av sökord gjordes genom en bred kartläggning, som gav upphov till de 50 mest sökta recepten som användes i undersökningen. Siffrorna som ligger bakom vår infografik hittar du i tabellform här.