Hoppa till innehållet
Riktig nöt

Snellman och Limousin-andelslaget ingår samarbete

Andelslaget Kasvattajaosuuskunta Limousin och Snellmans Köttförädling Ab sluter ett unikt samarbetsavtal. Andelslaget Limousin godkände i juni Snellmans förslag till samarbete. Snellman och andelslaget kom i januari överens om att utreda samarbete för produktion och marknadsföring av nötkött av rasen limousin. Utredningen gjordes under våren och Snellman gav andelslaget ett samarbetsförslag i slutet av maj.

Limousin-samarbetet är i linje med Snellmans strategi att utveckla köttproduktionskedjan i nära samarbete med producenterna. Samarbetet kompletterar Snellmans nuvarande köttrasprogram och samarbetet med specialiserade dikobesättningar. Rasen limousin är känd för sin höga kötthalt och mycket smakligt, mört och fettfattigt kött.

Samma prisnivå för tjurar och kvigor
I och med samarbetet blir limousin-kött den första i Finland med rasens eget namn lanserade produkten där det definierats krav på rasrenhet även hos dikorna. Snellman betalar åt limousinuppfödarna ett separat limousintilläggspris för de kroppar som uppfyller klassificeringskraven. Tilläggspriset är högre för kvigor, vilket betyder att limousinkvigor kan nå samma prisnivå som tjurar i motsvarande klass. Detta förbättrar avsevärt limousinbesättningarnas ekonomiska läge. Normalt har priset för kvigor varit närmare 30 % lägre än för tjurar. Prissättningen baseras på gjorda provskärningar.

Initiativet till samarbetet, den nya prissättningsmodellen och specialiserade limousinprodukter kom från uppfödarna. Andelslaget har gjort egna anvisningar för verksamheten på besättningarna och noggranna kvalitetskriterier har fastställts för uppfödningskonceptet.

En del av Snellmans produktsortiment
Snellman-limousin produkterna bildar en egen produktfamilj som en del av Snellmans produktsortiment. Snellman ansvarar för produkternas marknadsföring med bl.a. produktifiering, prissättning, försäljning och konsulentverksamhet. Snellman marknadsför limousinprodukterna under eget brand med hjälp av Snellmans kända varumärke och goda kundförhållanden.

Snellman-limousinköttets slakt, styckning, paketering och övrig produktion följer Snellmans normala produktionssystem, egenkontroll och certifierade kvalitetsprogram.

Uppfödningen av Snellman-limousin knyts till Snellmans Lantgårdens Bästa-nötprogram. Snellman och andelslaget kommer överens om limousinuppfödningens koncept och villkoren för uppfödningen. I produktionen följer gårdarna Snellmans Lantgårdens Bästa och andelslagets anvisningar. Snellman ger godkända besättningar LB-limousingårdsstatus.

Gårdarnas produktionsplanering, uppföljning och djuranmälningar sköts via Snellmans Anelma. Snellman sköter logistikplaneringen och slaktdjurtransporterna.

 

 

Kasvattajaosuuskunta Limousin
är ett landsomfattande andelslag, som grundades i maj 2010 efter ett två år långt utredningsprojekt. Under projektet fördjupade man sig i olika marknadsföringsmodeller för limousinkött med fastställda kvalitetskriterier både i Norden och i Mellaneuropa. Uppmuntrade av resultaten startades projektet Nostetta Naaraista i andelslagets regi. Andelslagets hemort är i Tammerfors. www.nostettanaaraista.fi