Hoppa till innehållet
Ansvar

Ansvar

“ För oss betyder ansvar framförallt något så enkelt som att konsumenten med gott samvete skall kunna välja våra produkter från butikshyllan. ”

Roland Snellman, verkställande direktör

Människor

Vår människosyn grundad sig på en enkel värdering, bemöt andra som du själv vill bli bemött. Omsorg, förtroende och engagemang hör till våra tillvägagångssätt på Snellman.

Djur

Du kan alltid lita på att vi tillsammans med våra producenter värnar om djurens välmående.

Miljö

Vårt ständiga mål är att minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Konkret har det handlat om att övergå från olja till biogas på vår fabrik och att avsevärt skära ner på mängden förpackningsplast.

Produkter

Vi använder alltid finländskt kött, för att göra så äkta och naturliga varor som möjligt – mer kött och mindre tillsatser.

I vårt familjeföretag har vi från första början haft en stark vilja att göra saker bättre och en tro på att vi också klarar av det.

Under hela resan har den finska producenten vandrat vid vår sida som en del av den starka kedja som står för produktionen av finsk mat. Från gården till oss och från oss till er.

Men inhemskt kött och finländsk mat är idag ingen självklarhet, och därför fortsätter vårt arbete. Världen må förändras, men det gör inte våra principer.

PRODUKTERNA

Genom åren har en ständig förbättring av våra produkter varit ett medvetet mål – vi vill göra produkter, som vi själv vill äta.

2009 Vi introducerade Riktigt malet kött, som gör att kött som inte varit fryst. Således bevaras smaken, doften och den fräscha och tilltalande färgen. När köttet inte varit i frysen först, blir det mindre vätska i pannan vid själva stekningen.

2010 Vi avlägsnade natriumglutamat (E621) från alla våra produkter. Vi ville inte förstärka smakerna på konstgjort sätt, utan istället använda mer kött och kryddor.

2012 Vi avlägsnade fosfaten (E450, E451) från våra korvar. Korven och knackkorvarna innehåller nu mer kött och färre tillsatser.

2014 Vi nådde en överrenskommelse med våra producenter om GMO-fritt kött på våra familjegårdar. Beslutet var ett led i vår mål att producera produkter av så naturliga ingredienser som möjligt.

2017 Vi lanserade Superior-skinkan, den enda helköttsprodukten på marknaden utan tillsatt fosfat. Den använder inga fosfatersättningar.

2019 Riktig bacon kom ut på marknaden, den görs i Finland av finländskt kött utan tillsatt fosfat.

2019 Vår nya förpackning för Riktigt malet kött kommer ut
den använder 76 procent mindre plast än sin föregångare.

2021 Vi gjorde om förpackningen på våra leverpastejer för att minska på matsvinnet i hemmen. Dessutom gör vi produkten på den köttbuljong vi själva kokar i Jakobstad, vilket minskar svinnet i våra processer.

Energi- och miljögärningar

Med olika energilösningar har vi lyckats spara 2 900 000 kilo olja. Det här har minskat Snellmans koldioxidutsläpp med 8 700 ton. Siffran motsvarar uppvärmningskostnaderna för 1 000 egnahemshus i ett helt år.

2004 Vårt eget reningsverk för vattens togs i bruk

2007 Den första värmepumpen installerades på fabriken och den minskade användningen av olja med 400 000 kg i året, samtidigt som koldioxiutsläppen reducerades med 1 200 ton.

2009 Nästa värmepump togs i bruk, användningen av olja minskade med 800 000 kg och CO2-utsläppen fortsatte minska, nu med 2 400 ton på årsnivå.

2012 Spillvärmen i processerna började användas till att värma upp vatten och luft i fabriken, inbesparningen blev då 1 000 000 kWh på årsbasis.

2014 Vi ersatte oljan med biogas, en koldioxidneutral energikälla. På årsbasis kunde vi spara in 1 150 000 kg olja och reducera CO2-utsläppen med 3 450 ton om året.

2017 Cirkulationspumparna optimerades och installerade en frekvensomriktare. Inbesparningen blev 1 000 000 kWh om året.

2019 En tredje värmepump installerades och enförbrukningen reducerades med ytterligare 2 000 000 kWh.

2020 I januari öppnade vi en tankstation för biogas på Granholmen i Jakobstad. Den är öppen för allmänheten.

2021 Från och med april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi. 

2022 Vi ingick ett mångårigt produktionsavtal med en inhemsk producent av vindkraft. Leveranserna av vindkraftsproducerad el inleds i början av år 2025.

2023 En tankningsstation för gas blev slutgranskad och godkänd i december 2022. Vid stationen som togs i bruk i början av år 2023 kan man tanka både LBG (liquefied biogas) och LNG (liquefied natural gas).