Kontaktuppgifter
Snellmans Köttförädling Ab

Granholmsvägen 1
68600 JAKOBSTAD

Tfn (06) 7866 111
Fax (06) 7866 104

E-POST:

förnamn.efternamn@snellman.fi

Försäljning

Tfn.(06) 7866 444
Fax (06) 7866 104

E-post:

myynti@snellman.fi

Konsumentservice

Vardagar 9–12,
0290 067866 (lsa)

E-POST:

herra.snellman@snellman.fi

FEEDBACK

sponsorering och MEDIA

Har du förslag på samarbete, är nyfiken på sponsorering eller har behov av att få intervjua någon på Snellmans? Var då gärna i kontakt elektroniskt med vår kommunikations- och marknadsföringsavdelning så hör vi av oss.

e-post:

markkinointi@snellman.fi

Fakturering

ELEKTRONISKA FAKTURERINGSADRESSER:

Bolag: Snellmans Köttförädling Ab
FO-nummer: 2212340-7
EDI nr: 003722123407
Operatör: Ropo Capital Oy
Operatörens förmedlingskod: 003714377140

Använd ovan nämnda faktureringsadresser och operatörens förmedlingskod.

Saknar Ni elektroniskt faktureringssystem, kan fakturorna sändas som pdf-dokument till adressen invoices(a)snellman.fi.

Per e-post kan ni sända flera fakturor på samma gång förutsatt att varje faktura finns i ett separat pdf-dokument. Eventuella bilagor bör finnas i samma dokument som fakturan.