Hoppa till innehållet
Kontakt

Kontakt

SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB

Granholmsvägen 1
68600 JAKOBSTAD

Tfn (06) 7866 111
Fax (06) 7866 104

E-POST:

förnamn.efternamn@snellman.fi

FÖRSÄLJNING

Tfn.(06) 7866 444
Fax (06) 7866 104

E-POST:

myynti@snellman.fi

KONSUMENTSERVICE

Vardagar 9–12,
0290 067866 (lsa)

E-POST:

herra.snellman@snellman.fi

FEEDBACK

SPONSORERING OCH MEDIA

Har du förslag på samarbete, är nyfiken på sponsorering eller har behov av att få intervjua någon på Snellmans? Var då gärna i kontakt elektroniskt med vår kommunikations- och marknadsföringsavdelning så hör vi av oss.

E-POST:

markkinointi@snellman.fi

FAKTURERING

Snellman-koncernen har övergått till att ta emot endast elektroniska fakturor med stöd från lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019)

Hantering av elektroniska fakturor är miljövänligt och innebär kostnadsinbesparingar både för avsändare och mottagare. Elektronisk fakturering förbättrar och förenklar även processen kring hanteringen av inköpsfakturor. 

VÅRA E-FAKTURERINGSADRESSER :
MOTTAGAREFO-nrMoms-nrE-fakturaadress
Oy Snellman Ab0181676-5FI01816765003701816765
Snellmanin Lihanjalostus Oy2212340-7FI22123407003722123407
Snellmanin Lihanjalostus Oy c/o Mush2212340-7FI22123407003722123407
Snellmanin Lihanjalostus Oy c/o S-Frost2212340-7FI22123407003722123407
Snellmanin Kokkikartano Oy1554059-5FI15540595003715540595
Snellmanin Kokkikartano Oy c/o Mr Panini1554059-5FI15540595003715540595
Snellmanin Kokkikartano Oy c/o Pro1554059-5FI15540595003715540595
Snellmanin Kokkikartano Oy c/0 Endivo1554059-5FI15540595003715540595
Figen Oy2126615-8FI21266158003721266158
Snellman Sverige AB556629-9763SE5566299763015566299763
Snellman Sverige AB c/o Fodax556629-9763SE5566299763015566299763
Snellman Sverige AB c/o Mush Sverige556629-9763SE5566299763015566299763
Snellman Sverige AB c/o Raw for Paw556629-9763SE5566299763015566299763

Vår operatör är Apix Messaging Oy och deras förmedlingskod är 003723327487

Vid användning av bankernas e-fakturatjänster, vänligen kontrollera att ni använder rätt nätfaktureringsadress och förmedlarkod. Mer information om detta finns att läsa här.

LEVERANTÖRSPORTAL

Ifall ni inte använder er av elektronisk fakturering erbjuder vi er möjligheten att sända en elektronisk faktura till oss via vår leverantörsportal snellman.laskumappi.fi (Finland) eller snellman.fakturamappen.se (Sverige). Vänligen notera att användningen av portalen är frivillig och avgiftsfri.

Ladda ner manual för leverantörsportalen
(Du kan även titta på en finskspråkig instruktionsvideo)

KOM IHÅG

Fakturan behöver ha ett innehåll som motsvarar den europeiska standarden EN16931. Det är viktigt att fakturan innehåller giltiga referensuppgifter. Korrekt information på fakturan säkerställer rätt behandling av fakturan och att betalning sker inom rätt tid.

Tabellen nedan beskriver var i nätfakturan referensinformationen behöver finnas.

REFERENSFinvoice 3.0TEAPPS 3.0
Beställarens namn eller kontaktperson inom SnellmanBuyerContactPersonNameRECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/
CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
Tilläggsinformation som angetts t.ex. projekt-/investeringsnummerBuyerReferenceIdentifierHEADER/ORDER_INFORMATION
[@ORDER_TYPE=”CO”][1]/ORDER_REFERENCE
InköpsordernummerOrderIdentifierHEADER/ORDER_INFORMATION
[@ORDER_TYPE=”CO”][1]/ORDER_NUMBER
AvtalsnummerAgreementIdentifierHEADER/CONTRACT_INFORMATION
/CONTRACT_NUMBER

Ladda ner Snellman-koncernens elektroniska faktureringsadresser som PDF.

Här kan du läsa om vilka krav som finns på nätfakturan för att den ska uppfylla EN16931 standard. https://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx

Briefly in English

The companies within the Snellman Group can receive electronical invoices from abroad. Our aim is to receive only electronic invoices and we kindly ask you to take this billing method in use. Electronical invoicing makes the processing of invoices more efficient and brings cost savings both for the sender and the recipient.

Read more behind this link.