Kontaktuppgifter
Snellmans Köttförädling Ab

Granholmsvägen 1
68600 JAKOBSTAD

Tfn (06) 7866 111
Fax (06) 7866 104

E-POST:

förnamn.efternamn@snellman.fi

Försäljning

Tfn.(06) 7866 444
Fax (06) 7866 104

E-post:

myynti@snellman.fi

Konsumentservice

Vardagar 9–12,
0290 067866 (lsa)

E-POST:

herra.snellman@snellman.fi

FEEDBACK

sponsorering och MEDIA

Har du förslag på samarbete, är nyfiken på sponsorering eller har behov av att få intervjua någon på Snellmans? Var då gärna i kontakt elektroniskt med vår kommunikations- och marknadsföringsavdelning så hör vi av oss.

e-post:

markkinointi@snellman.fi

Fakturering

Snellman-koncernen har övergått till att ta emot endast elektroniska fakturor med stöd från lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019)

Hantering av elektroniska fakturor är miljövänligt och innebär kostnadsinbesparingar både för avsändare och mottagare. Elektronisk fakturering förbättrar och förenklar även processen kring hanteringen av inköpsfakturor. 

Våra e-faktureringsadresser :

MOTTAGARE FO-nr Moms-nr E-fakturaadress
Oy Snellman Ab 0181676-5 FI01816765 003701816765
Snellmanin Lihanjalostus Oy 2212340-7 FI22123407 003722123407
Snellmanin Lihanjalostus Oy c/o Mush 2212340-7 FI22123407 003722123407
Snellmanin Lihanjalostus Oy c/o S-Frost 2212340-7 FI22123407 003722123407
Snellmanin Kokkikartano Oy 1554059-5 FI15540595 003715540595
Snellmanin Kokkikartano Oy c/o Mr Panini 1554059-5 FI15540595 003715540595
Snellmanin Kokkikartano Oy c/o Pro 1554059-5 FI15540595 003715540595
Snellmanin Kokkikartano Oy c/0 Endivo 1554059-5 FI15540595 003715540595
Snellman Sverige AB 556629-9763 SE556629976301 5566299763
Snellman Sverige AB c/o Fodax 556629-9763 SE556629976301 5566299763
Snellman Sverige AB c/o Mush Sverige 556629-9763 SE556629976301 5566299763
Snellman Sverige AB c/o Raw for Paw 556629-9763 SE556629976301 5566299763
Vår operatör är Apix Messaging Oy och deras förmedlingskod är 003723327487

Vid användning av bankernas e-fakturatjänster, vänligen kontrollera att ni använder rätt nätfaktureringsadress och förmedlarkod. Mer information om detta finns att läsa här.

Leverantörsportal

Ifall ni inte använder er av elektronisk fakturering erbjuder vi er möjligheten att sända en elektronisk faktura till oss via vår leverantörsportal snellman.laskumappi.fi (Finland) eller snellman.fakturamappen.se (Sverige). Vänligen notera att användningen av portalen är frivillig och avgiftsfri.

Ladda ner manual för leverantörsportalen
(Du kan även titta på en finskspråkig instruktionsvideo)

Kom ihåg

Fakturan behöver ha ett innehåll som motsvarar den europeiska standarden EN16931. Det är viktigt att fakturan innehåller giltiga referensuppgifter. Korrekt information på fakturan säkerställer rätt behandling av fakturan och att betalning sker inom rätt tid.

Tabellen nedan beskriver var i nätfakturan referensinformationen behöver finnas.

REFERENS Finvoice 3.0 TEAPPS 3.0
Beställarens namn eller kontaktperson inom Snellman BuyerContactPersonName RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/
CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
Tilläggsinformation som angetts t.ex. projekt-/investeringsnummer BuyerReferenceIdentifier HEADER/ORDER_INFORMATION
[@ORDER_TYPE=”CO”][1]/ORDER_REFERENCE
Inköpsordernummer OrderIdentifier HEADER/ORDER_INFORMATION
[@ORDER_TYPE=”CO”][1]/ORDER_NUMBER
Avtalsnummer AgreementIdentifier HEADER/CONTRACT_INFORMATION
/CONTRACT_NUMBER


Ladda ner Snellman-koncernens elektroniska faktureringsadresser som PDF.

Här kan du läsa om vilka krav som finns på nätfakturan för att den ska uppfylla EN16931 standard. https://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx