Hoppa till innehållet
Ilmastomuutosta vastaan taistellaan myös maan alla: ”Nurmen hiilensidonnalla saadaan pienemmät päästöt ja paremmat sadot”

Kampen mot klimatförändringen pågår även under jorden: ”Smart vallodling ger bättre skördar och binder mer koldioxid”

Klimatförändringen är en av många utmaningar som de inhemska lantbruksnäringarna ställs inför idag. ProAgria driver för tillfället ett projekt i Södra Österbotten vid namn ”Klimatkämparna”, där man fokuserar på klimatsmart vallodling.

Projektets mål är att på ett positivt sätt föra fram faktabaserad information om det inhemska jordbrukets möjligheter att binda koldioxid i jordmånen. Genom tester, mätningar och dokumentation vill man hitta sätt att binda mer koldioxid via eftertänksam vallodling och således minska på det totala koldioxidavtrycket.

Ilmastomuutosta vastaan taistellaan myös maan alla: ”Nurmen hiilensidonnalla saadaan pienemmät päästöt ja paremmat sadot” 3
Erkki Vihonen är ekoodlingsexpert hos ProAgria.

Tanken är att man skall se odlingen som en helhet – en helhet där man beaktar både djuren och miljön på ett vettigt och hållbart sätt.

– Vi försöker till exempel hitta sätt för gårdarna att vara bättre rustade för variationerna i väderlek. Man kan förbereda sig på flera sätt. I vårt projekt har vi siktat in oss på jordmånens struktur och vallodlingens mångfald som vägar till bättre koldioxidbindning, förklarar Erkki Vihonen som är ekoodlingsexpert hos ProAgria.

Djupa och kraftiga rötter i nyckelroll

Kolsänkor på den inhemska landsbygden uppnås genom praktisk mångfald. Växterna behöver ljus, värme, vatten och koldioxid för att växa.

Det finns många fördelar för odlaren i att utnyttja växter med djupa och kraftiga rotsystem på sina odlingar, men det gynnar även jordmånen direkt. När växterna tränger sig djupare under ytan förbättras markens struktur.

– Slutresultatet är en mer odlingsvänlig jordmån som hanterar vatten bättre. Även mikroorganismerna under ytan får en bättre omgivning att vara verksamma i. Växter med djupa och kraftiga rötter är en smart lösning på många sätt.

Ilmastomuutosta vastaan taistellaan myös maan alla: ”Nurmen hiilensidonnalla saadaan pienemmät päästöt ja paremmat sadot” 2
Foderlusern är ett exempel på en växt med kraftiga rötter.

Erkki Vihonen har inom ramen för projektet inte haft några problem med att få odlare i regionen engagerade.  

– Det ökar nog inte arbetsbördan på gårdarna, snarare tvärtom. Fördelarna väger betydligt tyngre i sammanhanget, då en säkrare skörd och bättre föda för djuren är det långsiktiga målet. Att då mixtra lite med fröblandningar och ta sig en extra funderare i planeringsskedet av odlingen är nog värt besväret, säger odlaren Timo Viinamäki.

Diskussioner och förbättringsförslag

Jalasjärvibonden Viinamäki gick tidigt med i ProAgrias odlingsprojekt.

– Man får värdefull detaljkunskap via ProAgria, främst som stöd för den egna odlingen. Vi har fört många och långa diskussioner inom ramen för projektet och jag har fått förbättringsförslag i konstruktiv anda, belyser Viinamäki.

Ilmastomuutosta vastaan taistellaan myös maan alla: ”Nurmen hiilensidonnalla saadaan pienemmät päästöt ja paremmat sadot” 1
Jordbrukaren Timo Viinamäki visar upp sina odlingar i Jalasjärvi för Antti Koivukangas från Snellman.

Demogårdarna har varit engagerade i projektet direkt från dag ett och inställningen till att utveckla vallodlingen har upplevt ett positivt uppsving.

”Till stor nytta för oss alla”

Enligt Erkki Vihonen är viljan att experimentera och utväxla erfarenheter en viktig drivkraft bakom utvecklingen.

– Den enskilda odlaren har en stor frihet i att planera sin odling. Redan det att man inkluderar baljväxter med djupa rötter i helheten ger många fördelar. Det ger mångfald på åkern och skapar ett positivt kretslopp på åkern. Jordmånens uppbyggnad gynnas och förmågan att tackla både för lite och för mycket vatten blir bättre. På längre sikt hägrar naturligtvis en högre och säkrare nivå på skörden som målsättning.

Ilmastomuutosta vastaan taistellaan myös maan alla: ”Nurmen hiilensidonnalla saadaan pienemmät päästöt ja paremmat sadot” 4
Bra rotation och sund struktur på jordmånen, det önskar Erkki Vihonen.

Erkki Vihonen hoppas att utvecklingen på den inhemska landsbygden skulle gå i en riktning där både bonden och miljön kan bli de stora vinnarna.

– Min dröm är att vi får jordmånens struktur i skick och en bra rotation på våra åkrar. Om vi lyckas binda så mycket koldioxid som bara är möjligt under jorden är det en utveckling gynnar både jordmånen och växtligheten det blir till stor nytta för oss alla.

Kolla in hela intervjuerna med Erkki Vihonen och Timo Viinamäki på SnellTV (på finska):