Hoppa till innehållet
Pelastetaan maailman tärkein ammatti 1

Låt oss rädda världens viktigaste yrkesgrupp

Finländsk mat är ingen självklarhet. För dess existens krävs hängivna producenter – företagare som sår och skördar på åkrarna och sköter om djuren. Men det måste också finnas förutsättningar för att de skall kunna göra sitt jobb. Lyckligtvis kan vi alla påverka deras möjligheter att överleva.

Låt oss köpa mat från vårt egna land. Låt oss köpa inhemska livsmedel som är rena, trygga och ansvarsfullt producerade och håller en hög kvalitet. Genom att köpa mat gjord på inhemska råvaror stöder vi vårt lands och världens viktigaste yrkesgrupp, näringsproducenten.

Prisbilden på mat visar en stigande tendens när kriserna i världen som avlöst varandra påverkat priserna på bränsle, gödsel och ufodring. För att bevara landsbygdsnäringen i vårt land och se till att vår producenter får en skälig ersättning behöver vi alla tillsammans kliva in och ta ansvar – industrin, handeln och konsumenterna – och stå vid vår inhemska producenters sida. Låt oss göra det.

fråga producenten

Är du intresserad av vardagen på våra familjegårdar? Har du något du undrar över kan du ställa frågan direkt till våra producenter. Svaren på de bästa frågorna publicerar vi tillsammans med frågeställarens förnamn. Vi skickar också svaret på epost.

bekanta dig med snellmans producenter

Snellmans primärproduktion handlar om en gemensam resa. En resa in i den inhemska myllan som frodas på våra familjegårdar. Här sås de frön, med vars hjälp den inhemska maten blir till.