Hoppa till innehållet

Ömsesidigt förtroende grunden för Snellmans producentsamarbete 

Inhemsk mat är ingen självklarhet. Det kräver engagerade producenter ute på landsbygden – entreprenörer som odlar åkrarna, föder upp djuren och skördar frukterna av sitt arbete. Deras bidrag är i nyckelrollen i hela historien om familjeföretaget Snellman. 

Bröderna Snellman grundade sitt företag i början av 1950-talet och åren sen dess har bjudit på många svängar blandat med både upp- och nedgångar. 

Hela den här resan har vi vandrat sida vid sida med den finske producenten. 

Familjen Marttila i Jalasjärvi.

Det handlar om oerhört viktiga traditioner som förvaltas på våra familjegårdar, eftersom många bönder ingår som en länk i kedjan av generationer som kanske har brukat samma jord i tiotals eller kanske till och med hundratals år. 

Den inhemska matens resa inleds alltid på gåden och går via oss och vidare till finska matbord. Snellman har idag cirka 1 450 familjegårdar som samarbetspartners.. 

– Tillsammans med dessa familjeföretag strävar vi efter att arbeta för den inhemska produktionen, samt dess kvalitet och uppskattning. Gårdarna är en livsviktig länk i vår kvalitetskedja, för utan producenter skulle det inte finnas något Herr Snellman, konstaterar Roland Snellman som är vd för Snellmans köttförädling. 

Antti Huhtala och Kaisa Honkaharju i Kannus.

För oss är det viktigt att djuren på våra familjegårdar föds upp av producenter som är nöjda och beredda att utveckla sin verksamhet i en entusiastik anda. Vi hyser en djup uppskattning för våra primärproducenter som företagare, partners och människor. 

Samarbetet mellan Snellman och våra producenter bygger alltid på ömsesidigt förtroende, och sker i en öppen och transparent kedja under ständig utveckling. F,rstklassig kvalitet och säkerhet är nyckelfaktorer i varje skede av vårt samarbete. 

Päivi Paulasaari i Ilmajoki.

Under de senaste åren har samarbetet mellan producenterna och Snellmans tagit nya kliv i takten med utvecklingen inom medierna. 

Våra producenter har bland annat figurerat på förstasidan i dagstidningen Helsingin Sanomat  och även medverkat i ett flertal TV-reklamer på både finska och svenska. Även producenternas närvaro i sociala medier har ökat markant. 

– Vårt producentambassadörsprogram siktar på att skapa en plattform för våra producenter där de öppet kan prata om sin yrkesvardag och hur utmanande och givande det kan vara på samma gång. För den finska konsumenten är syftet att skingra mystiken kring livet på landsbygden, ett liv som många människor tappat sin naturliga anknytning till under åren, säger marknads- och kommunikationsdirektör Tommi Fors. 

Sofia Eriksson i Oravais.

Tillsammans med våra producenter strävar vi efter en hållbar köttkedja, där djurens välbefinnande och produktkvalitet alltid kommer i första hand. Detta kräver en bra och fungerande helhet, där vi gemensamt bär ansvaret för både nutidens och framtidens utveckling. 

Välmående producenter skapar förutsättningar för alla att lyckas.