Snellman förnyar sitt anrika varumärke – även förpackningarna förnyas

02.09.2021

Från och med i höst ser Snellmans förpackningar aningen annorlunda ut. Det 70-åriga familjeföretaget går in för en förnyelse av både logotypen och den visuella profilen.

Eftersom Taloustutkimus undersökning från 2021 visar att Snellman är Finlands mest uppskattade köttvarumärke, är förändringen inget man vill förhasta sig med.

Den tidigare logotypen har levt kvar så gott som oförändrad sen år 1995, och mot den bakgrunden kändes en uppdatering nu relevant.

– Vår logotyp började uppvisa vissa åldertecken och vi ville uppdatera både den och våra förpackningars visuella profil för att bättre motsvara den kvalitetsimage som våra produkter bär med sig. Den kännspaka gröna färgen och företagets etableringsår tar plats i den nya logotypen och karaktären Herr Snellman hör naturligt till helheten, konstaterar Snellmans AD Susan Hedman.

Inhemska råvaror och inhemskt arbete är viktiga kriterier i en medveten konsuments val. Alla Snellmans produkter görs i Jakobstad av inhemska råvaror, och den detaljen lyfts nu ännu tydligare fram på de nya förpackningarna.

Med finns även en märkning som berättar om utnyttjandet av förnyelsebar energi.

– Vi ville skapa en förpackning som är både distinkt och samtidigt andas kvalitet – en förpackning som inte skymmer produkten, utan tvärtom framhäver den. Ett lugn och en tydlighet har varit typiskt för Snellmans förpackningar och de viktigaste produktegenskaperna framträder tydligt också i den nya designen. Vi vill göra det enkelt att välja oss i hyllan, säger Tommi Fors som är marknadsförings- och kommunikationsdirektör på Snellman.

Konsumentpaneler har gett den nya logotypen och den nya visuella profilen omdömen som både modernt och traditionellt. Enligt flera respondenter är Snellmans nya profil lätt att känna igen och förnyelsen förmedlar en bild av ett familjeföretag som står bakom sina produkter.

– Några av deltagarna i panelen märkte inte ens att det hade skett en förändring, det upplever jag som enbart positivt. Det berättar för oss att förändringen är på pass finkänslig och nyanserad att vi verkligen nu lyckas göra en bra sak ännu lite bättre, avrundar Fors.