Hoppa till innehållet
Lihasikojen kasvatusta Surakan tapaan

Snellmans samarbete med svinproducenterna belönades

Suomen Sikayrittäjät ry:s pris Vuoden Sikateko 2010 tilldelades Snellman. Priset överräcktes på Farmari-lantbruks­utställningen i Björneborg fredagen den 1.7.2011. Suomen Sikayrittäjät ry delar varje år ett pris för årets svingärning till en person eller organisation som genom sin verksamhet profilerat sig positivt till nytta och gagn för svinbranschen och -företagandet.

Sikayrittäjät nämner i sitt pressmeddelande att Snellman gjort ett värdefullt arbete för att utveckla och säkra den finländska svinköttsproduktionen. Snellman har dessutom profilerat sig på producentfältet som en samarbetspart med gott rykte.

Snellman har skapat tro på en bättre morgondag

Ordförande för Suomen Sikayrittäjät ry:s styrelse Martin Ylikännö konstaterade i sitt tal på Farmari-lantbruks­utställningens husdjursfält att den finländska svinköttsproduktionen under det senaste året hamnat i historiens värsta lönsamhetskris, vilken ännu inte visar några tecken på att avta.
”Med detta som bakgrund såg det ut att bli exceptionellt svårt att välja en pristagare. Vi fäste dock uppmärksamhet vid en klar avvikelse inom svinsektorn. Snellman har med sin verksamhet gett ett praktiskt exempel på att god lönsamhet för företaget och marknadens mest konkurrenskraftiga producentpris inte utesluter varandra. I denna svåra marknadssituation har Snellman lyckats skapa tro på en bättre morgondag också på producentfältet.”, sa Ylikännö. Samtidigt önskade han att detta pris också uppmuntrar andra köttförädlare till bättre och mer konstruktivt samarbete med producenterna.

Det finländska köttets unika tilläggskrydda föds ur familjejordbrukets värderingar

Snellmans Köttförädlings vd Henrik Snellman konstaterade i sitt tacktal att inte heller Snellman kunnat göra tillräckligt för att säkra lönsamheten inom svinproduktionen. ”Framtiden för hela Snellmans Köttförädlings verksamhet beror ändå på den finländska svinsektorn. Därför är vi i samma båt som svinproducenterna.”
Han betonade att arbetets kvalitet och inställningen till arbetet alltid påverkar resultatet. ”Vi uppmanar också våra producenter till aktivt utvecklingsarbete. Kärnan i utvecklingsarbetet är att vi lär oss lyssna till budskapen från våra kunder och satsar på att korrigera bristerna. I utvecklingsarbetet får man ändå inte glömma den finländska produktionens unika styrkor och bärande värderingar. Dessa är bl.a. familjejordbrukens starka traditioner samt producenternas aktiva engagemang och uppriktiga önskan att göra ett gott arbete. Det är just ur dessa värderingar som det finländska köttets unika tilläggskrydda föds.”

Henrik framförde också Snellmans tack till producenterna och primärproduktionens personal för målinriktat utvecklingsarbete inom Lantgårdens Bästa-programmet. Även Sikayrittäjät ry:s värdefulla arbete för att förbättra svinkedjans konkurrenskraft och befrämja svinens hälsa och välmående förtjänar ett omnämnande.

Lycka och bättre tider tillönskas alla svinproducenter!

Snellmans Köttförädling Ab

TILLÄGGSINFORMATION:

Tomas Gäddnäs, primärproduktionens direktör, tel. 044-796 6342
Martti Hassila, fältchef, tel. 044-796 6344
http://www.sikayrittajat.fi/