Hoppa till innehållet

Utfodringen av Snellmans Lantgris fri från soja

Utfodringskonceptet för gödsvinen i Snellmans lantgriskedja blir sojafritt inkommande höst. Arbetet för att minska användningen av soja har pågått i närmare tio år. Målet är allt bättre köttkvalitet och ett minskat behov av importerad soja. Den sojafria utfodringen av gödsvin är följande steg på vägen mot en fullständigt sojafri griskedja.

Pressmeddelande 4.7.2024

Enligt vår uppskattning betyder förändringen inom lantgriskedjan en årlig inbesparing av cirka 160 långtradare med sojakross, jämfört med utgångsläget i projektets början.

Det är främst inhemska ärter och bondbönor som ersatt sojan i utfodringen. Nu byggs en proteinrik utfodring för lantgrisen av en mångsidig sammansättning råvaror.

Snellman och Hankkija förnyade gödsvinens utfodring

Snellmans Köttförädling Ab och Hankkija Ab har sedan år 2017 samarbetat målmedvetet för att förbättra svinuppfödningens hållbarhet. Som ett resultat av samarbetet har användningen av soja reducerats märkbart och samtidigt har nya lösningar utvecklats för grisarnas flerfasutfodring.

Redan år 2018 lanserades Maatiaispossu Superior,ett sojafritt utfodringskoncept för slutuppfödningen, vilket har visat sig vara en framgång med tanke på produktionsresultaten, och framför allt för köttkvaliteten. 

– Våra resultat visar att en sojafri slutuppfödning som bygger på ärter och bondböna har förbättrat köttkvaliteten ytterligare, berättar Snellmans utvecklingschef Kirsi Partanen.

Köttets kvalitet i fokus på vägen mot en sojafri griskedja 1
Kirsi Partanen, Snellman.

Den nya Maatiaispossu Superior utfodringsmodellen, baserad på två sojafria proteinkoncentrat, möjliggör en extra satsning på startutfodringen. Det här gagnar grisen, men även producenten och miljön.

I test på gårdar har sojafritt, energirikt koncentrat i kombination med inhemska grödor gett slaktsvinen en ypperlig start på tillväxten.

Den här modellen ger möjlighet att anpassa närings- och energimängderna enligt behovet i olika faser av tillväxten och utfodringskostnaden är också förmånligare än med bara ett koncentrat. 

– Minskning av sojan minskar också klimatpåverkan, dvs. koldioxidavtrycket av svinens utfodring, konstaterar utvecklingschef Johanna Daka från Hankkija. 

Inhemska baljväxter diversifierar växtföljden och stärker svingårdens egen produktion av foderspannmål. Baljväxterna håller dessutom utfodringskostnaderna på en skälig nivå. Det nya sojafria koncentratet erbjuds även till gårdar som redan har rikligt med ärter och bondböna i bruk.

Goda resultat uppmuntrar utvecklingen

Vid Yli-Tuomola gård i Loimaa har gödsvinen sedan senaste höst utfodrats helt utan soja. 

– Visst är det en ekologisk handling, när vi inte behöver använda sydamerikansk soja längre, säger Eero Yli-Tuomola. I den nya modellen kompletteras egen spannmål med de två sojafria koncentraten av inhemska baljväxter, både i uppfödningens inledande fas och i slutskedet. Dessutom har man utökat antalet utfodringsfaser från tre till fyra. Detta har medfört en bättre och jämnare tillväxt.

Tack vare den nya modellen får också de minsta grisarna en bättre start på tillväxten, säger Yli-Tuomola. Utfodringen innehåller nu under de första veckorna mer energi och viktiga aminosyror.

Snellmans lantgrisar i Oravais.

Å andra sidan kan man genom utfodring i fyra skeden minska koncentratmängden i utfodringens slutskede. Hos Yli-Tuomolas är man nu inne på sin tredje säsong av ärtodling. 

– Framtidsplanerna innehåller investering i en silo för att kunna använda de egna ärtorna i grisarnas utfodring, avrundar Yli-Tuomola. 

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Partanen, utvecklingschef, Snellmans Köttförädling Ab
tel. 044 7966 432
kirsi.partanen@snellman.fi

Johanna Daka, utvecklingschef, Hankkija Oy
tel. 010 768 3136
johanna.daka@hankkija.fi