Hoppa till innehållet
Carolina Törmälehto

Tuffa tider och nya utmaningar men ökat ansvar, arbetsglädje och framåtanda – så jobbar vi på Snellmans i undantagsförhållanden

Aldrig tidigare under Snellmans snart 70 år i köttbranschen har de yttre förutsättningarna varit så utmanande, som under det pågående globala pandemiutbrottet. Under dessa väldigt exceptionella omständigheter fortsätter hela livsmedelskedjan ändå sitt arbete för att finländarna skall ha inhemsk mat att tillgå.

Varje länk i kedjan är viktig och bidrar på bästa sätt till att allting skall fungera så smidigt som möjligt. Rutiner ses ständigt över, nödvändiga ändringar genomförs och tillvägagångssätten ändrar med jämna mellanrum.

Målet är att uppehålla en produktionstakt som svarar på privatkonsumtionens efterfrågan, utan att pruta på livsmedelshygienen eller personalens välmående och arbetsförmåga.

Allting börjar ute på gårdarna

Grunden för hela Snellmans verksamhet, det fundament som allting lutar mot, är de inhemska familjegårdarna. Det faktum att Snellmans förlitar sig enbart på inhemska råvaror har alltid varit en faktor som gjort verksamheten mindre sårbar.

Slaktbilen i Esse
På onsdagen hälsade Tom Grankulla på vid en gård i Esse – gårdsbesöket var speciellt.

Nu, mer än någonsin, märker vi på fabriken värdet av en inhemsk primärproduktion, och det glädjande är, att också signalerna från konsumenterna pekar mot en större insikt och ökad uppskattning för våra producenter.

I Esse var torsdagen en stor dag, när vår chaufför Tom Grankulla en sista gång hälsade på hos jordbrukaren Göran Backman. Göran har haft svingård i 44 år, men trappar nu ner på den verksamheten.

– Pension, nja, jag vet inte. Jag kommer nog att bruka jorden som vanligt i åtminstone några år till, hälsar Göran.

Göran Backmans grisar
Göran Backman har haft grisar i 44 år, men nu trappar han ner. De sista grisarna lämnade gården i Esse på onsdag.

Våra inhemska producenter lever för tillfället under ett stort tryck, men håller andan uppe på ett beundransvärt sätt. Följer man till exempel hashtaggen #KunnonPerhetila på sociala medier, får man en inblick i Snellman-producenternas vardag.

Där kan du bland annat se hur Janne Veijula stiftar bekantskap med en nykomling på den egna gården samtidigt som nykomlingar också är på tapeten i Veikkolan Limousins inlägg.

https://www.instagram.com/p/B-HcXdjAw5f/
https://www.instagram.com/p/B-Mjl5eBCk4/

Österbottniska Sofia Erikssons söner Victor och Vincent hälsar i sin tur på i fähuset under sin rast från hemskolan.

https://www.instagram.com/p/B-HhYgLA80A/

Barnen är väldigt involverade i jordbruket hos många av familjegårdarna, speciellt hos Jonna Viitala, där dottern Vilja också hjälper till i ladugården mellan varven.

Vilja Viitala
Flitiga Vilja Viitala.

LANDSVÄGENS HJÄLTAR MED HJULEN I RULLNING

Också bland Snellmans trafikanter fortsätter jobbet som normalt. Familjen Björk från Pedersöre med pappa Peter i spetsen, har länge varit trogna Snellmans när det kommer till djurtransporterna och sönerna Fredrik och Sebastian håller sig sysselsatta med de höjda hygienkraven.

Sebastian och Fredrik Björk
Sebastian och Fredrik Björk tvättar familjens djurtransportbilar.

Pauli Laakso är i sin tur företagare med säte i Alahärmä. Han är flitig på både Instagram och YouTube mellan djurfrakterna och håller humöret uppe med att bland annat förbereda sig för att varmansrally-säsongen återupptas i något skede.

Pauli Laaksos ”Matador” är en riktig skönhet.
Och så här ser ”Matadoren” själv ut, mannen bakom ratten, Pauli Laakso.

Producenterna gör grundjobbet ute på gårdarna och med hjälp av deras strävanden förses fabriken på Granholmen med de inhemska råvaror som krävs för att hålla igång verksamheten på Snellmans. Även om pandemin drivit mycket av tjänstemännen till distansarbete var parkeringen välfylld på fredagsmorgonen i det svala solskenet.

Visste du att det jobbar över 700 personer på Köttförädlingen i Jakobstad?

Produktionen håller ångan uppe

Hygienkraven på Snellmans Köttförädling har alltid varit rigorösa, det ser livsmedelsindustrins branschkrav och den höga ambitionsnivån hos företaget i sig till.

Produktionen har gått på högvarv under några veckor efter att finländarna började stanna hemma. Restaurangerna köper mindre, men privathushållen konsumerar mer än förr.

Det har också fått fabriken att lägga om en del prioriteringar och se över vad som görs, när det görs och i hur stora mängder det görs.

Nedskärningen har gått för högtryck. Ett normalt arbetspass går mellan 07.00 och 15.00.
Fredrik Byggmästar och Cemil Ög intygar att stämningen bland personalen är på topp.
Rutinerna i personalmatsalen har också ändrat – nu äter man avdelningsvis och färre åt gången, alltid i samma sällskap.

Personalen hålls informerade om det pågående läget och har på ett beundransvärt sätt tagit till sig instruktion efter instruktion och förändring efter förändring.

Alla vet att det till syvende och sist handlar om en ansvarsfull uppgift i den inhemska försörjningskedjan.

Arbetsledare Toni Mensakov och VD Roland Snellman vid nedskärningen.

En annan del av produktionen som också gått på högvarv är expeditionen, där man tidvis i tre skiften packat varor i olika storlek och omfång för att möta den ökade efterfrågan. Volymerna var under den första tiden av undantagsförhållandena skyhöga, men har småningom normaliserats.

Emilia och Lotta jobbar på expeditionen, ofta på nattskiftet, för att säkerställa leveranser för följande dag.
Lastbilstrafiken är intensiv när varorna lämnar Granholmen.

STÖDFUNKTIONERNA GÖR SITT YTTERSTA

Vid sidan av den egentliga produktionen jobbar flertalet tjänstemän just nu på distans, för att säkerställa att företaget kan undvika spridning av eventuell smitta. IT-avdelningen har gjort ett jättejobb för att göra det möjligt att hänga kvar i så vanliga rutiner som det bara går.

Telefonen går het när försäljaren Emil Storbacka tar emot beställningar från olika kedjor.

Virtuella kafferum, regelbundna möten och elektronisk korrespondens sköts från olika håll i Jakobstads närregion. Lärdomarna är många, precis som utmaningarna.

johannes och alvar
Johannes Kaski sköter kontakten med kundernas logistikcenter runt om i Finland med Alvar (9 mån) som hjälpreda.
Kommunikationsplanerare Antti Koivukangas fick påhälsning av sönerna Noah och Nico.

Arbetet med att förse finländarna med mat fortsätter

Som ni kanske ser, så har en hel del saker förändrats under de senaste veckorna, men vi hoppas att ni också märker att mycket av det vi gör är oförändrat. Vi strävar fortfarande till kompromisslöst hög kvalitet i allt vi gör.

Med hela kedjan i samarbete kan vi uppfylla vår viktiga uppgift i den försörjningsberedskap vi är stolta att vara en del av.

– I undantagsförhållande är det här med inhemsk mat mer än bara en slogan, heter det på ledarplats i landets största kvällstidning Iltasanomat.

Har du frågor om verksamheten, vårt sätt att arbeta under pandemin eller annat kan du vara i kontakt med oss via vår Konsumentservice.

malet kött
Vårt jobb går ut på att se till att finländarna har mat att tillgå under dessa undantagsförhållanden.