Hoppa till innehållet
Regler: receptenkät 6/2024

Regler: receptenkät 6/2024

ARRANGÖR
Snellman, PB 113 68601 Jakobstad. Organisationsnummer: 0181676-5 (nedan benämnt ”Arrangör”)

VEM FÅR DELTA?
För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Finland. Anställda hos företag som har medverkat i planeringen och utvecklingen av denna kampanj får inte delta.

HUR KAN DU DELTA
Delta i kampanjen genom att svara på ett frågeformulär i popup-fönstret på snellman.fi eller på sidan https://snellman.fi/sv/enkat-popup-6-2024/.

NÄR KAN DU DELTA
Du kan delta i kampanjen fram till slutet av juni 2024.

PREMIEN OCH DESS VILLKOR
Som pris lottar vi ut två verktygsset för grillen (värde av cirka 100€ / st). Vinnarna kommer att dras den 1 juli 2024 och kontaktas inom en vecka.

Arrangören ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen. Premien kan ej bytas mot kontanter eller andra premier. Arrangören har även rätt att neka deltagande eller överlämnandet av premien på grund av bristfällig information från deltagaren. Arrangören kompenserar inte outlösta premier.

ARRANGÖRENS ANSVAR
Alla som mottar premien friskriver Arrangören från allt ansvar som rör eventuella skador som orsakats av eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna kampanj och mottagande och användning av premien, så långt sådan friskrivning är möjligt enligt gällande finsk lag. Vid felaktigt användande stängs deltagarens konto av. Om arrangören misstänker fusk eller annat beteende som går emot reglerna har arrangören rättigheten att diskvalificera deltagaren. Arrangören har inget ansvar att kompensera detta. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in kampanjen på grund av orsaker som inte har med arrangören att göra. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.