Hoppa till innehållet
Regler

Regler

ARRANGÖR
Snellman, PB 113 68601 Jakobstad. Organisationsnummer: 0181676-5 (nedan benämnt ”Arrangör”)

VEM FÅR DELTA?
För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Finland. Anställda hos företag som har medverkat i planeringen och utvecklingen av denna kampanj får inte delta.

HUR KAN DU DELTA
Delta i kampanjen genom att kommentera kampanjeposten på Herr Snellmans Facebook-sida eller at skicka email till markkinointi@snellman.fi.

NÄR KAN DU DELTA
Du kan delta i kampanjen fram till det datum som anges i kampanjeposten.

PREMIEN OCH DESS VILLKOR
Som pris lottar vi ut två stycken presentkort på 50 € som kan användas för att köpa Herr Snellmans produkter från de butiker som säljer dem. Priserna lottas ut inom en vecka från det att tiden för tävlingen löpt ut.

Arrangören ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen. Premien kan ej bytas mot kontanter eller andra premier. Arrangören har även rätt att neka deltagande eller överlämnandet av premien på grund av bristfällig information från deltagaren. Arrangören kompenserar inte outlösta premier.

ARRANGÖRENS ANSVAR
Alla som mottar premien friskriver Arrangören från allt ansvar som rör eventuella skador som orsakats av eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna kampanj och mottagande och användning av premien, så långt sådan friskrivning är möjligt enligt gällande finsk lag. Vid felaktigt användande stängs deltagarens konto av. Om arrangören misstänker fusk eller annat beteende som går emot reglerna har arrangören rättigheten att diskvalificera deltagaren. Arrangören har inget ansvar att kompensera detta. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in kampanjen på grund av orsaker som inte har med arrangören att göra. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.