Hoppa till innehållet

A-klass korv

A-klass har gått till historien som märkning på förpackningen, men namnet kommer antagligen att leva kvar länge bland folket. Märkningen får användas till slutet av nästa år, men efter det är korv-klasserna historia. Ändringen baserar på att jämställa Finlands och EU:s livsmedelsförordning. Även om märkningen faller bort så måste man även i fortsättningen meddela kötthalten och fetthalten på förpackningen.

Vad var A-klass korv?
Uppskärningskorv och matkorv får betecknas som korv av klass A om den uppfyller följande krav:
– den sammanlagda mängden kött och andra ingredienser som är jämförbara med kött skall uppgå till minst 63 viktprocent av det färdiga livsmedlet;
– som andra ingredienser som är jämförbara med kött har använts endast organ, späck och annan fettvävnad, svål och fjäderfäskinn;
– som organ har använts endast tunga, hjärta eller lever;
– svål och fjäderfäskinn får användas till högst 6 viktprocent av det färdiga livsmedlet och
– som ingrediens har inte använts stärkelse eller potatismjöl.

A-klass korv hos Snellman:
– rikligt med finländskt kött
– inget natriumglutamat
– inget maskinellt urbenat kött
– ingen svål, inga inälvor
– inget tillsatt fosfat
– inte fjäderfäkött eller – skinn

Vad är korv?
Detta beslut har också gått till historien 1.7.2012, men såhär fastställde Handels- och industriministeriet vad korv är:
Korv ett livsmedel som inneslutits i tarm eller i ett annat hölje eller en annan form och beträffande vilket det väsentliga tillverkningsämnet är kött och den sammanlagda mängden kött och organ stämmer överens med bestämmelserna (HIM:s beslut 5.3.1996/139).

Spår av korv hittar man genom hela historien, i sumeriska (nuvarande Irak) skrifter redan 3000 f.Kr. Kineserna rökte korvar redan 589 f.Kr. Korv har varit ett viktigt livsmedel för människan i alla tider.

Den finska korvkulturen och även Snellmans korvkultur har fått ett starkt inflytande från Tyskland. Ännu i dessa dagar jobbar produktutvecklingen i tätt samarbete med de tyska korvmakarna. Ett långt samarbete har fört med sig många goda vänner både från Tyskland som den övriga världen.

Naturtarm eller konstgjord tarm
Korv tillverkas antingen i naturtarm eller konstgjord tarm. Konstgjord tarm används mer i de s.k. ugnskorvarna. Naturtarmen är en rengjord tarm, oftast från får eller gris. Den konstgjorda tarmen är tillverkad av kollagen, cellulosa eller syntetisk fiber. Kollagentarmen (protein) finns i ätbara och icke ätbara versioner.  Den syntetiska tarmen, oftast polyamid, bör inte ätas utan avlägsnas före användning.