TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE (EU 27.4.2016/679) SNELL­MAN KON­SER­NIN SUO­RA­MARK­KI­NOIN­TI­RE­KIS­TE­RI

Tämä on Snellmanin Lihanjalostus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 7.8.2020.

 1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Oy Snellman Ab

Y-tunnus: 0181676-5

Osoite: Kuusisaarentie 1

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Pietarsaari

Puhelinnumero: +358 6 7866111

Sähköpostiosoite: tietosuoja@snellman.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Oy Snellman Ab

Nimi: Lena Holmberg 

Puhelinnumero: +358 44 7966 381 

Sähköposti: tietosuoja@snellman.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus 

Tämän rekisterin käyttötarkoitus on hyödyntää rekisteröityjä henkilötietoja, kun henkilölle (Asiakas) lähetetään tietoja Snellman konsernin tuotteista suoramarkkinointikeinoin. Henkilötietoja kerätään Asiakkaan antamien tietojen perusteella että puheluiden yhteydessä. Puhelut saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun parantamiseksi.

Tietoja voidaan käyttää Oy Snellman Ab:n konsernin toiminnan kehittämiseen, tuotteiden esittelyyn, tuoteturvallisuuden parantamiseen ja kaupallisiin tarkoituksiin.

 1. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosuojaselosteesta käy ilmi mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein niitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia kullakin henkilöllä on omia tietojaan koskien. Tämä tietosuojaseloste on tehty koskemaan kaikkia Oy Snellman Ab:n konsernin yhtiöitä Suomessa. Oy Snellman Ab:n konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt:

Oy Snellman Ab 0181676-5

Snellmanin Lihanjalostus Oy – Snellmans Köttförädling Ab 2212340-7

Snellmanin Kokkikartano Oy 1554059-5

Figen Oy 2126615-8

Snellman konserni käsittelee Asiakasta koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Oy Snellman Ab tai sen edellä mainitut tytäryritykset pyrkivät suuntaamaan markkinointiaan sellaisille kohderyhmille, jotta konsernin valmistamat tuotteet sekä suoraan kuluttajille että toisaalta kaupoille saisivat enemmän tunnettavuutta. Kerättyjä henkilötietoja käytetään Asiakkaan ja Oy Snellman Ab konsernin yhtiöiden väliseen viestintään. Viestintään saatetaan käyttää uutiskirjeitä, sähköpostitse toimitettuja tiedotteita tai muita viestintään tarkoitettuja sähköisiä menetelmiä. 

 1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisältö kostuu joko kaikista jäljempänä mainituista henkilötiedoista tai vain osasta niistä: 

Asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 1. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään vain niin kauan, kun niitä tarvitaan suoramarkkinoinnissa. 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan tiedot antaneelta Asiakkaalta. 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Oy Snellman Ab:n konsernin ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Rekisterin suojaus 

Tietojasi säilytetään omilla tai palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä kuten profilointia (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle joko sähköisesti tai postitse. Mikäli emme aukottomasti pysty tunnistamaan rekisteröityjää, tulee hänen henkilökohtaisesti saapua Oy Snellman Ab:n pääkonttorille yllä mainittuun osoitteeseen aukioloaikana klo 8.00 – 16.00. Rekisteröidyn tulee silloin esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai suomalainen ajokortti sekä jättää kirjallinen tarkastuspyyntö Snellman konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yhtiöille.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Muista saman vuoden aikana tehdyistä tarkastuspyynnöistä veloitamme kohtuullisen sadan (100) euron maksun, ellemme totea tarkastuspyyntöä perusteettomaksi, jolloin ilmoitamme kieltäytymisemme syyn kirjallisesti tarkastuspyynnön tekijälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista taikka tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Muuta

Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muuttuneet tiedot löydät verkkosivustoltamme.