Yritys

Snellmanin Lihanjalostus Oy

Snellmanin Lihanjalostus Oy on pietarsaarelainen perheyritys, joka on valmistanut korkealaatuisia liha-ja leikkeletuotteita jo 70 vuotta. Toimintaan kuuluvat hankinta, teurastus, lihan paloittelu ja jalostus sekä erilaisten lihavalmisteiden valmistus. Leikkele- ja maksatuotteet sekä kuluttajapakattu liha ovat Herra Snellmanin vahvuuksia. Herra Snellman on nähnyt kulutustrendien menevän ja tulevan 70-vuotisen toimintansa aikana, mutta laadusta hän aikoo pitää aina tiukasti kiinni.

Osa Snellman-konsernia

Snellmanin Lihanjalostus kuuluu Snellman-konserniin ollen sen suurin ja vanhin toimiala. Pääpaikka on Pietarsaaren kaupungissa Pohjanmaan rannikolla. Täällä veljekset Kurt ja Lars Snellman aloittivat makkaran valmistuksen kellaritiloissa syksyllä 1951. Heidän kiinnostuksensa lihaan ja makkaraan elää yhä tänäkin päivänä. Pietarsaaren tehtaalla työskentelee yli 800 henkilöä.

Toiminta käsittää muun muassa alkutuotannon, teurastuksen, paloittelun, lihan pakkauksen, jatkojalostuksen, viipaloinnin ja luonnollisesti myös meetvurstin ja maksamakkaran valmistuksen, jotka perinteisesti kuuluvat lihanjalostuksen erikoisaloihin.  Lihanjalostus on edelläkävijä innovaatioissa ja tuotekehittelyssä ja pystyy nopeasti vastaamaan kuluttajien tarpeisiin. Yrityksellä on tinkimättömät laatuperiaatteet ja se valmistaa puhtaita tuotteita, joissa lihapitoisuus on korkea ja ylimääräisiä lisäaineita ei käytetä.

Snellmanin Lihanjalostus tekee läheistä yhteistyötä yli 2200 sian- ja naudanlihan tuottajan kanssa. Maatilan Parhaat -laatuohjelman ja suomalaisten perhetilojen ammattitaitoisten tuottajien avulla yritys takaa parhaimman mahdollisen raaka-aineen. Yhteistyö, osallisuus ja jäljitettävyys ovat tärkeitä periaatteita.

Laatu- ja elintarviketurvallisuuspolitiikka:

  1. Snellmanin toiminta on rehellistä ja ihmisläheistä noudattaen hyvää yritysetiikkaa
  2. Tuotteet valmistetaan puhtaista ja hyvälaatuisista raaka-aineista
  3. Huolehdimme viihtyisästä ja motivoivasta työyhteisöstä
  4. Snellmanin toiminta noudattaa viranomaisvaatimuksia, on kuluttajalähtöistä ja uskottavaa
  5. Yrityksenä Snellman toimii dynaamisesti parantaen jatkuvasti toimintaansa ympäristön ja tulevaisuuden ehdoilla.

Oy Snellman Ab tiedottaa henkilöstölleen, viranomaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille toimintansa sekä uusien hankkeiden mahdollisista elintarviketurvallisuus- sekä ympäristövaikutuksista.  

Ympäristö- ja energiapolitiikka

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n toimintaan kuuluvat raaka-aineiden hankinta, teurastustoiminta ja lihavalmisteteollisuus Kuusisaaren teollisuusalueella. Jatkuvan parantamisen kautta pyrimme alentamaan toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormaa käyttämällä raaka-aineet ja energian mahdollisimman tehokkaasti sekä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Kehittäessämme uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä otamme niiden ympäristövaikutukset huomioon. Energiankäytön vähentämisessä hyödynnämme hukkalämmön ja prosesseista tulevan jäähdytysilman sekä käytämme myös lämpöpumppuja. Johdon vastuulla on, että tarvittavat resurssit ovat saatavilla asetettujen päämäärien saavuttamiseen. 

Koulutamme henkilöstöämme tiedostamaan toiminnan ympäristövaikutukset ja kannustamme näiden vähentämiseen. Tiedotamme henkilöstöllemme energiankulutuksen kehityksestä infotauluilla ja koulutustilaisuuksissa. Vastuullisena yrityksenä Snellmanin Lihanjalostus Oy noudattaa kaikkia siihen kohdistuvia viranomaismääräyksiä sekä tekemiensä sopimuksien vaatimuksia. Alkutuotannossa kannustamme ja koulutamme lihantuottajia ympäristöasioiden huomioon ottamiseen tuotannossaan. Laite- ja konehankinnoissa otamme huomioon energiankäytön vähentämiseen liittyvät asiat, mahdollisuuksien mukaan. 

OIVA-RAPORTTI

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta.

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n Oiva-raportti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohje
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessäriita-asiassa. Snellmanin Lihanjalostus Oy:n osalta asia koskee henkilöstö- ja tuottajamyymälöitämme Pietarsaaressa ja Keravalla, jotka ovat ainoita tuotteidemme suoramyyntikanavia. Muissa tapauksissa asia on kaupan ja kuluttajan välinen.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

SERTIFIKAATIT

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n kaikki toiminnot kattavat seuraavien järjestelmien vaatimukset:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
IFS Food

IFS Food logo
Företag 1