Hoppa till innehållet
Att minska svinnet på tapeten året om på Snellmans: "Det som är ätbart skall ätas"

Att minska svinnet på tapeten året om på Snellmans: ”Det som är ätbart skall ätas”

Varje finländare kastar årligen bort mellan 20-25 kg mat. I början av september firas den nationella svinnveckan, för att uppmärksamma problematiken med matsvinnet, men på Snellmans vid Granholmen är arbetet för att motarbeta svinnet ständigt pågående.

Ronnie Granlund har arbetat som produktionsdirektör i ett och ett halvt år och har bra insyn i de processer som ligger bakom köttets väg till konsumenterna på Snellmans.

– Grundprincipen är för vår del att allting skall komma till nytta. Vårt mål är en ständig förbättring för att öka utvinningen i processen. Således minskar vi svinnet redan i ett tidigt skede och eliminerar slöseri.

I slakteriets processer finns idag inget egentligt svinn.

Granlund belyser hur Snellmans via regionala och globala samarbeten ser till att allting kommer till nytta i slaktningsprocessen.

– Bilindustrin har länge haft behov av våra hudar. Mycket av det som går att använda till djurfoder går till MUSH, foderindustrin och biogasproduktionen i Jeppo är också delaktiga i kedjan och det finns även produkter, utländska delikatesser, i slaktningsprocessen som går på export, förklarar han.

Ronnie Granlund
Ronnie Granlund är produktionsdirektör på Snellmans.

Det framgångsrika företaget MUSH är ett lysande exempel på hur nytt och nyttigt kan födas ur innovationer i de egna leden.  

– MUSH grundades i tiderna av Stig Snellman, som i sitt jobb som styckare redan på 1990-talet identifierade prima hundmat som kunde förädlas. SJV-Product grundades redan 2004 och sen 2011 är MUSH en del av koncernen. Det är ett exempel på ett hållbart kretslopp.

Gasen driver fabriken på Granholmen

Ett annat hållbart kretslopp är också den biogas som produceras av slakteriavfall i samarbete med Jeppo Biogas.

Idag har biogasen ersatt olja som drivmedel för fabriken på Granholmen. Biogas är en helt koldioxidneutral energikälla vilket betyder att inga koldioxidutsläpp förorsakas.

På Snellmans är man väl medvetna om problematiken med matsvinn och att minska svinnet är en målsättning som alltså präglar alla verksamhetsområden, från slakteridörren till expeditionstrucken.

Magdalena Wiis-Sundblad är personalrestaurangchef på Snellman Kitchen, hon berättar att man aktivt uppmärksammar svinnveckan i den egna verksamheten.

– Att minska på svinnet är väldigt viktigt året om och ett huvudtema i vår verksamhetsplan förklarar hon.

Magdalena Wiis-Sundblad i köket vid Snellman
Magdalena Wiis-Sundblad i köket vid Snellman.

Personalrestaurangen serverar dagligen cirka 500 portioner lunchmat åt företagets anställda och personer som besöker företaget, så det är speciellt viktigt att ha god framförhållning.

– Vi tillreder och kyler ned maten på ett sådant sätt att det mesta går åt under samma dag och eventuellt överskott kan serveras nästa dag. Vi har sist och slutligen inte så mycket svinn även om det kan variera från dag till dag , säger Wiis-Sundblad.

Vid tillredning av lunchmaten används naturligtvis Snellmans enga köttprodukter, vilket också gör det lättare att uppskatta behovet. Också alla som besöker restaurangen kan med egen medvetenhet påverka matsvinnet.

– Man tar det man äter och äter det man tar, sammanfattar Wiis-Sundblad.

Man tar det man äter och äter det man tar.

Magdalena Wiis-Sundblad

Hon förklarar också att många fina initiativ för att minska svinnet kommer direkt från personalen i köket.

Att arbeta för ett gemensamt mål är något som inspirerar och sporrar idérikedomen.

– Det är ett tänkande som har utvecklats väl i gruppen och våra morgonmöten är till exempel ett bra forum där vi aktiv kan lufta olika tankar och planera för att lyckas bättre.

Mat delas ut åt behövande

Olof Snellman är förman på producent- och personalbutiken vid Snellmans. Butiken har varit verksam i sina nuvarande utrymmen i några år.

– Det handlar främst om bra och ätbara varor som inte klarar våra krav för produkter som säljs åt konsumenter. Principen är ändå att det som är ätbart skall ätas, säger han.

Förutom försäljning berättar Olof Snellman att en del av maten också går till utdelning.

Olof Snellman, butikschef
Olof Snellman håller i trådarna vid producenternas förmånsbutik.

– Vi samarbetar vid behov med församlingar och diakonin, som bägge har bra nätverk för utdelning som når de som behöver det. Förra veckan delade vi till exempel ut mat till både Kelviå och Vetil.

Sist och slutligen är det otroligt lite som vi slänger.

Olof Snellman

Inom livsmedelsindustrins olika skeden uppstår alltid ett visst svinn. Det aktiva grepp som Snellman ändå har i alla skeden av produktionen gör att Olof Snellman och hans personal vid butiken glädjande nog ser största delen av produkterna hamna där de hör hemma: på en tallrik.

– Sist och slutligen är det otroligt lite som vi slänger och det är också en målsättning för oss på Snellman.

Matsvinn uppstår i alla skeden av matens väg från jord till bord, men det överlägset största svinnet sker hemma i hushållen. Enligt webbplatsen havikkiviikko.fi landar hela sex procent av den mat vi finländare köper i skräpkorgen.

På webbplatsen havikkiviikko.fi finns mycket mer information (på finska) om svinnveckan och matsvinnet som globalt problem.

Svinnveckan 2019.