Hoppa till innehållet

Om du äter medwurst, ät finländsk medwurst 

Snellmans medwurst, precis som alla andra Snellman-produkter, görs i Jakobstad av inhemskt kött, som kommer från våra familjegårdar. Produktkvaliteten garanteras av familjeföretagets princip att alltid göra allting lite bättre. Processäkerheten garanteras av det internationellt erkända IFS Food-certifikatet.

På grund av hepatit E-virusdebatten som har dykt upp de senaste veckorna har Snellmans Köttförädling Ab ännu på eget initiativ låtit undersöka köttet som används som råvara för produktionen av medwurst. Prover som undersökts vid det oberoende Eurofins Scientific Finland Oy-laboratoriet har visat sig vara fullständigt rena.

– Vi ville ytterligare säkerställa kvaliteten och fläckfriheten hos Snellmans medwurst, eftersom hepatitinfektioner har väckt osäkerhet hos många konsumenter. Hepatit E har aldrig hittats i Snellmans medwurstprodukter. Vi har månat om kvaliteten på våra råvaror och utvecklat våra processer i över 70 år, säger Roland Snellman, vd för Snellmans Köttförädling Ab.

Snellmans principer vid medwursttillverkning i korthet:

  • 100 % inhemskt kött av hög kvalitet
  • Kvalitetsarbetet inleds redan på våra familjegårdar
  • Medwursttillverkning från början till slut under samma tak borgar för god hygien
  • Noggrann övervakning av temperatur och luftfuktighet i varje skede av produktionen
  • Äkta rökning med alspån- och klabbar
  • Lång eftermognad

Nedan kan du bekanta dig med våra principer för tillverkning av medwurst och råvaruprocessen, så vet du vad som gör Snellmans medvurst så unikt god.

Högklassig köttråvara från familjegårdarna

Huvudingredienserna för Snellmans medwurst är högkvalitativt, finskt, GMO-fritt griskött, nötkött och späck. Dessutom tillverkas en medwurstprodukt av finskt kalkonkött. Hästkött eller organ används inte i Snellmans produkter. Köttets kvalitet har stor inverkan på slutproduktens kvalitet och smak. Kvalitetsarbetet inleds alltid vid våra familjegårdar, första anhalten i en noggrant övervakad produktionskedja.

Unik inhemsk lantgris

För oss på Snellman är även uppfödningen av grisar en viktig del i att säkerställa högkvalitativa råvaror för medwurst. Snellman är det enda finska köttföretaget som förädlar grisar själva i Finland. Snellman importerar alltså inte grisar (eller grisgenetik) från utlandet. Hela produktionskedjan är i våra egna händer. Den egna förädlingsprocessen gör att vi kan utveckla friskare grisar på en hållbar grund utan externa påtryckningar. Även sjukdomshot blir i den processen bättre att hantera.

Huvudingredienserna för Snellmans medwurst är högkvalitativt, finskt, gris- och nötkött.

Medwursten tillverkas på en enda plats

Säkerställandet av kvaliteten är starkt kopplad till förstklassig produktionshygien, det vill säga hur rent råvarorna hanteras. På Snellman finns slakteri, produktion och lager i samma byggnad i Jakobstad. Således behöver köttet inte transporteras från en plats till en annan, utan råvaran förflyttas både snabbt och hygieniskt mellan olika avdelningar i produktionen. Ju mindre köttet hanteras, desto bättre.

På Snellman finns slakteri, produktion och lager i samma byggnad i Jakobstad, vilket stärker hygienen.

Det krävs tid och erfarenhet att göra bra medwurst

Tillverkningen av medwurst är en noggrann process som kräver yrkesskicklighet. Varje tillverkare måste behärska tre saker perfekt – bra råvaror, tillverkning av massa i kutter och eftermognad. Framgången är kopplad till den skickligheten som lång erfarenhet tillför i att hantera medwursten under olika skeden av tillverkningen. Det finns ingen plats för brådska eller jäkt vid tillverkningen av medwurst.

Tillverkningen av medwurst är en process som tar flera veckor. Först styckas köttet i mindre bitar, sedan blandas ingredienserna till en jämn, grovkornig medwurstmassa. Den färdiga massan sprutas in i korvtarmar.

Ugnens användare följer nogrannt med att luftfuktigheten och temperaturen är rätt.

Noggrant övervakad rökningsprocess

Korvarnas pH-värde, temperatur och vikt granskas, och efter det skuffas korvvagnarna in i rökugnarna. Ugnen värms upp mycket långsamt under de första 8–10 timmarna. Efter det ökar man på temperaturen till +24 grader. Köttets pH-värde sjunker och produkten krymper ihop. Ugnens användare följer nogrannt med att luftfuktigheten och temperaturen är rätt, så att produktens yta inte torkar för fort. Det är också viktigt att luftfuktigheten inte blir för hög.

Efter att medwurststängerna torkat i 2–3 dagar, får de en vacker röd färg. Efter detta röks medwursten. Rökningen ger medvursten smak och färg. Dessutom förbättrar det konserveringen. Medvurstens rökta arom kan man också få till stånd genom rökvätska, men då förlorar man den konserverande effekten som äkta rök ger. Vid rökningen använder Snellman endast alspån och klabbar. Medwurststängerna röks produktspecifikt 2–3 gånger i dygnet under fyra dygn.

Alspån används vid rökningen av medwurst.
Rökningen ger fin smak och färg.

Lång eftermognadsprocess och skivning

Efter rökningen inleds en cirka 3 veckor lång eftermognadsprocess i ett rymligt och välventilerat utrymme. Eftersom eftermogningsprocessen räcker länge, och är känslig för störningar är det mycket viktigt att det finns yrkesskicklig personal som övervakar processen. De måste kunna justera variationer i temperaturen och luftfuktigheten, samt känna igen om något inte är i skick och veta hur en färdig medwurst skall dofta och se ut.

Slutligen skivas medwursten och packas i en skyddad atmosfär, som håller produktens pH-värde på en optimal nivå. Därefter är Snellmans medwurst färdig att avnjutas.

Snellman har tillverkat medwurst ända sen företagets begynnelsetider på 1950-talet. Således är det ingen överdrift att påstå, att medwursten är en av våra favoritprodukter, och att göra den så bra som möjligt är för oss en hederssak.

våra produkter