Hoppa till innehållet
Haluan kehittyä ja kehittää 2

Jag vill utvecklas och utveckla

När Ronnie Granlund fick veta att han skulle bli Köttförädlingens nya produktionsdirektör låg han och grubblade på natten. Han skulle leda totalt 580 Snellmanmedarbetare, merparten av dem produktionsmedarbetare, och dessutom flera arbetsledare, tekniska experter och processutvecklare.

– Hur skulle jag kunna ansvara för 25 produktionslinjer och kunna dem alla i detalj? Sedan kom jag ihåg det viktigaste jag har lärt mig och läst om ledarskap. Man ska leda genom andra människor och ge dem förtroende. Jag ansvarar för människorna, som i sin tur ansvarar för processerna.

När Ronnie hade återkallat denna viktiga lärdom i minnet kunde han sova gott igen. En chef behöver inte känna till alla spakar och knappar, utan chefen ska veta hur helheten ska fungera och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna lyckas så bra som möjligt med sin del i arbetet.

Coachande ledarskap ger resultat

Syftet med Snellmans förmansutbildningar är att säkerställa en enhetlig ledning enligt Snellmans värderingar i hela koncernen. I coachande ledarskap och förmansarbetet fästs vikt framför allt vid de färdigheter som behövs vid teamledning, vid att skapa ett sporrande klimat och vid förändringsledning.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att företaget tar ställning till vilken typ av ledarskap och förmansarbete det vill ha och förutsätter. På detta sätt säkerställs jämn kvalitet och rättvisa, då alla ser på saker genom samma glasögon. Men visst har vi alla egna personligheter, och det får vi naturligtvis ha, säger Ronnie.

Under förmansutbildningen avlägger de flesta samtidigt yrkesexamen. För Ronnie är det fråga om specialyrkesexamen i ledarskap. Utbildningen har nu kommit halvvägs.

– De närstudiedagar som har skapats utifrån hustavlan för förmän har varit väldigt givande. De har ökat förståelsen och förbättrat dialogen och kommunikationsfärdigheterna bland alla förmän i hela koncernen, säger Ronnie.

Förväntningarna på fortsättningen är höga.

”Sedan kom jag ihåg det viktigaste jag har lärt mig och läst om ledarskap. Man ska leda genom andra människor och ge dem förtroende. Jag ansvarar för människorna, som i sin tur ansvarar för processerna.”

Var inte rädd för att göra fel

Ronnie intresserade sig för personalledning för tio år sedan när han studerade till elingenjör i Vasa.

– Kursen i ledarskap fick mig att fundera på varför människor gör som de gör och hur man bäst skulle få dem att jobba för gemensamma mål. Vilka typer av egenskaper gör en bra ledare och vilka färdigheter krävs det av ledaren, säger Ronnie.

Han hade även orsak att bygga vidare på sina funderingar, eftersom han vid den tiden jobbade på MUSH alla somrar. Även om han inte hade någon officiell förmansställning var han i praktiken teamledare. Han fick snabbt ansvar för många olika uppgifter, i anknytning till bland annat produktionsutveckling, administration, beställning, fakturering och städning.

När Ronnie Granlund blev ingenjör 2011 började han jobba som produktionschef på MUSH. Samma år övergick MUSH i Snellmans ägo. Med stöd av Snellmans resurser började man planera en omfattande effektivisering av produktionen, och samtidigt satte man ambitiösa försäljningstillväxtmål.

– Det var intressant att få delta i arbetet med att skapa tillväxt, säger han.

I detta skede tvingades Ronnie också se över sin ledarskapsstil.

– Jag förstod att en expanderande organisation inte kan ledas med en ingenjörs fokus på detaljer eller genom arméliknande befallningar.

När man däremot leder genom andra människor tar man verksamheten till en helt ny nivå, eftersom detta skapar engagemang. Ronnie lärde sig att man inte ska vara rädd för att göra fel, utan att det också är tillåtet att lära genom försök.

– Tillsammans med vd:n Magnus Pettersson och det övriga teamet byggde vi med hjälp av dessa lärdomar upp djurmatverksamheten till ett viktigt verksamhetsområde för Snellman. Då och då fick jag även under korta perioder vikariera Magnus, vilket också var mycket lärorikt.

Haluan kehittyä ja kehittää 1

Man kan alltid lära sig nya saker

Ronnie vet att man aldrig blir fullärd som ledare. Därför har han gjort det till rutin att lära sig mer.

– Jag läser dagligen någonting matnyttigt om ledarskap. På kvällarna när barnen har gått och lagt sig avsätter jag alltid minst 15 minuter för mig själv, då jag försjunker i mina tankar och inte låter någonting störa mig. Detta är samtidigt ett sätt att ta hand om arbetshälsan.

Dessutom försöker jag äta hälsosamt, vila tillräckligt och motionera på något sätt, antingen med löpning, gymträning eller fotboll, minst tre gånger i veckan, säger Ronnie med ett leende. Han uppmuntrar alla sina medarbetare att sörja för arbetshälsan.

– En ledare har stort ansvar för hur medarbetarna mår. Därför försöker jag vara närvarande och lyssna mer än prata. Jag vill också uppmuntra alla att ge feedback, för det har jag fått fler verktyg nu under förmansutbildningen.

Ronnie ordnar regelbundet möten för förmännen på Köttförädlingen. Förmännen fastställer själva agendan för dessa sessioner som återkommer ungefär var tredje vecka. Ronnies roll är att lyssna på och coacha var och en individuellt.

Hans personliga coach på Snellman är Kennet Pettersson.

– Coachning som metod tvingar en till självreflexion. Det lär en också att då och då gå utanför sina bekvämlighetszoner. Det är en bra möjlighet att förbättra självkänslan, vilket i sin tur förbättrar självförtroendet.