Hoppa till innehållet

Familjeförtaget Snellmans modell för tidigt stöd är hörnstenen i personalens välbefinnande

När du kommer på jobb till Snellmans blir du omedelbart medlem i en stor familj. Och i en familj hör det till att bry sig och att ta hand om varandra. Modellen med tidigt stöd har skapats genom åren för att ge personalen en grundläggande trygghet i arbetslivet. 

Familjeföretaget Snellman såg dagsljuset år 1951 i det efterkrigstida Finland, där det rådde brist på nästan allt och omtanke och omsorg om de närmaste var en utmaning.  Ändå har bröderna Snellmans djupt rotade värderingar och sätt att bemöta människor lagt grunden för hur företaget fungerar. 

– Vi har tagit stora kliv från en mer passiv vårdform till den aktiva form av förebyggande arbete vi tillämpar just nu, berättar Snellman-koncernens HR-direktör Lena Holmberg. 

Företaget nyttjar idag en modell där individen står i centrum. Stöd finns att fås inom olika områden i livet. När arbetslivet, familjelivet, ekonomin och den egna hälsan och fritiden är i balans mår en människa bra.

En del av Snellmans personal deltog i en grillskola tillsammans under sommaren 2023.

En viktig tyngdpunkt i modellen är fysisk rehabilitering av personalen och samordning av arbetet för att förebygga belastningsskador hos anställda tillsammans med företagshälsovårdspersonal, HR-avdelningen och företagets personliga tränare. 

Målet är att hitta lösningar tillsammans 

Kennet Pettersson arbetar som intern coach på Snellman köttförädling. I sitt arbete samordnar han de förebyggande åtgärderna för tidigt stöd, och då gäller det att vara förutseende och smidigt i reaktionerna. 

Mycket fokus ligger på förebyggande arbete när det kommer till personalens välmående på Snellmans.

– Ibland händer det helt enkelt, att det kör ihop sig. Då är vår tanke på företaget, att det alltid skall finnas människor som är där för att hjälpa till för en enskild anställd, förklarar Pettersson. 

Raskt implementerad hjälp om kommer in rätt tid är nyckeln till att medarbetarna mår bra i företaget. 

– Man skall inte tveka att ta kontakt, för inget problem är för litet eller för stort. Vi kan lösa det tillsammans, betonar han. 

Kabinett Anna, mötes- och utbildningslokalen på Snellman är flitigt i bruk.

Hälsovården och det mångåriga samarbetet med Botnia Arbetshälsovård är ett oerhört viktigt element i den förebyggande helheten, en första instans där ofta saker och ting börjar nystas upp. 

– Vi hjälper, stöder och ger rekommendationer i hälsorelaterade frågor. Det kan handla om allt från sjukdom, rehabilitering, vaccinering eller behov av specialistläkarvård, förklarar ledande skötare Anna Nygård från Botnia. 

Också ekonomisk rådgivning tillgängligt 

Snellmans Köttförädling samarbetar också med ett nätverk av specialister, som vid behov kopplas in för att lösa eventuella utmaningar man kan ställas inför under en lång karriär. 

Snellmans pensionärskaffet har blivit en institution, där tidigare anställda får möjlighet att mötas och få information om företaget.

Förutom fysiska och mentala utmaningar i dagens samhälle kan det också köra ihop sig ekonomiskt. Att se människan som en helhet är nyckeln till arbetet med tidigt stöd på Snellmans Köttförädling. 

– Vi vill ge vår anställda möjlighet till en bättre arbetsplats. En arbetsplats där alla kan trivas, där man får möjlighet att lyckas, där man känner att man gör ett meningsfullt arbete och där man är behövd, avrundar Lena Holmberg.