Hoppa till innehållet
Roland Snellman studio

Ett öppet brev från vår VD Roland Snellman

Idag vaknar jag upp med en känsla av lättnad, stolthet och tacksamhet. De senaste veckorna har vårt familjeföretag utsatts för en stor prövning som satt vår krisberedskap och reaktionsförmåga på prov. Vi knäade, men vi föll inte.

I slutet av augusti drabbades vår verksamhet i Jakobstad av ett pandemiutbrott med flera positiva fall, exponeringar och omfattande karantäner som följd. Händelseförloppet var snabbt, delvis oförutsägbart och oerhört utmanande och tidvis gapade över etthundra arbetsstationer tomma på Granholmen.

Situationen kom att drabba hela vår produktionskedja – från gårdarna till butikshyllan.

Coronaläget i vår region är fortsatt allvarligt, men läget vid Snellmans Köttförädling har utvecklats i en så pass positiv riktning att vi inför veckoslutet kan dra andan en aning och blicka tillbaka.

Vi har lyckats rida ut stormen tillsammans och det största tacket vill jag rikta till vår kunniga och engagerade personal som än en gång tänjt sig till det yttersta. Att gå de där extra milen för sin arbetsgivare är ingen självklarhet, vilket gör stoltheten och känslan av glädje än mer påtaglig.

Också våra producenter och kunder har visat stor förståelse för vår situation under dessa prövande veckor. Den finländska livsmedelskedjan är bara så stark som sin svagaste länk, och den solidaritet och hjälpsamhet som våra vänner på HK och Atria uppvisat under våra prövningar värmer hjärtat även på längre sikt.

I samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheterna i Jakobstad har vi dessutom öppet och effektiv kunnat samarbeta för att underlätta situationen i vår region och dra vårt strå till stacken i att höja på både vaccinationsgrad och vaccinationstakt i vårt närområde.

Pandemin fortsätter att prägla verksamheten och än finns det krokar på vår väg mot det nya normala som vi kanske inte idag kan förutse.

Men idag kan vi åtminstone andas, reflektera och vara tacksamma. Ett gammalt ordstäv lyder ”I nöden prövas vännen” och just denna morgon upplever jag känslor av tillit, trygghet och äkta gemenskap.

Tusen tack för er hjälp och ert stöd
fredagen den 24 september 2021
Roland Snellman