Hoppa till innehållet

Gott från Finland-ursprungsmärket för garanterat inhemskt

Varken ett finskklingande produktnamn, en blåvit flagga på förpackningen eller en inhemsk tillverkare är någon garanti för att ett livsmedel är gjort av inhemska råvaror. Med Gott från Finland-ursprungsmärket kan du däremot lita på att såväl råvarorna som arbetet är inhemskt.

Text: Snellman / Riitta Mustonen

För de flesta finländarna är Gott från Finland-märket både bekant och tryggt.

Kriterierna för att få använda märket är relativt strikta och de ställer också produkterna tydligt i sär från de övriga, just när det kommer till råvaran och arbetet.

Användningen av märkningen är också övervakat och företag som använder Gott från Finland utsätts för kvalitetsrevision med jämna mellanrum av oberoende yrkesmänniskor.

Gott från Finland-märket föddes i samband med att vårt land förberedde sig för EU-inträde. Målsättningen var då att finländska konsumenter på ett enkelt skulle klara av att urskilja inhemska varor bland ett ökande utländskt utbud.

”Kräver inga detektivegenskaper”

För att utveckla systemet krävdes samverkan mellan flera parter då både konsumenter, producenter, industrin, handeln och landets högsta ledning kom samman. Snellman och Gott från Finland-märket har en lång gemensam historia och Köttförädlingens näringsexpert Suvi Myllymäki uppskattar speciellt tydligheten.

– Det skall inte krävas detektivarbete för att hitta en inhemsk produkt i butikshyllan, då man vet vad man är ute efter. Livsmedelsbranschen har lagstiftning som styr hur förpackningarna skall se ut, och grundtanken är att det skall vara så tydligt och enkelt som möjligt för konsumenten, konstaterar hon.

Hjärtmärket hjälper den medvetne konsumenten vid butikshyllan 1
Suvi Myllymäki är näringsexpert på Snellmans Köttförädling Ab.

Företagen som hör till systemet varierar när det kommer till storlek, sortiment och verksamhetskultur och kan ofta vara konkurrenter med varandra. Gemensamt för alla företag som använder Gott från Finland-märket är ändå det faktum att man förbinder sig till användandet av inhemska råvaror och att arbetet görs i Finland.

För tillfället är användarna av Gott från Finland-märket 350 till antalet, och kring 12 000 produkter bär märket idag. Det betyder att sortimentet innehåller något för alla plånböcker, dieter och smaker.

Finlands mest uppskattade ursprungsmärkning

Elina Siltala är styrelsens ordförande inom Ruokatieto, föreningen som administrerar Gott från Finland-märket. Hon gläds över det faktum att Gott från Finland länge varit Finlands mest uppskattade ursprungsmärkning.

Siltala arbetar i ledande position på livsmedelskoncernen Valio, som använt märket sen dag ett.

Elina Siltala är styrelsens ordförande inom Ruokatieto.

– För Valio är råvarornas inhemska ursprung oerhört viktigt, då vi ändå är ett företag som ägs av finländska mjölkproducenter. Genom att välja inhemsk mat på tallriken säkerställer vi tillgången också i framtiden, motiverar hon.

Gott från Finland-märket backas upp av hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till industrin och handeln med statsledningens uppbackning. Styrkan ligger således i samarbetet inom hela kedjan.

– Utan efterfrågan kan inte det inhemska jordbruket, produktionen eller produktutvecklingen bevara sin livskraft, säger Elina Siltala.