Hoppa till innehållet
Sovittu hinta pitää – Snellman ei lähde mukaan kilpailuun maitotiloista muiden nautatilojen kustannuksella

Långsiktighet viktig byggsten i samarbetet – Snellman börjar inte tävla om mjölkgårdarna på övriga nötproducenters bekostnad

Den senaste tiden har Snellmans köttförädling får flera frågor kring prisbilden på nöt. Bakgrunden är det drastiskt förändrade inhemska konsumtionsmönstret som en följd av den globala pandemin. Trots yttre tryck fortsätter Snellman med en långsiktig och hållbar utveckling av den egna nötkedjan. I praktiken betyder det att priset på ungnöt inte ändras i detta nu.

Finland, precis som resten av världen lever exceptionella tider just nu.

Betydelsen av en egen livsmedelsproduktion är direkt avgörande för hur vårt land skall tackla den pågående krisen. De finska producenterna i allmänhet och Snellmans producenter i synnerhet bär sitt samhälleliga ansvar på ett exemplariskt sätt just nu.

Undantagstillståndet har skapat förskjutningar på marknaden och efterfrågan på vissa produkter har överstigit köttproducenternas förmåga att leverera. Samtidigt har bland annat efterfrågan på de mer värdefulla köttbitarna sjunkit rejält när restaurangerna tvingats stänga, vilket komplicerar situationen ytterligare.

En positiv följd av situationen är ändå det att uppskattningen för den inhemska primärproduktionen och finländsk mat stigit.

Carolina Törmälehto
Du kan läsa mer om våra producenter under undantagsförhållanden i vårt senaste blogginlägg.

Snellman börjar inte tävla om mjölkgårdarna på övriga nötproducenters bekostnad

Vårt mål är att utveckla Snellmans nötkedja på ett både hållbart och långsiktigt sätt och göra det tillsammans med våra producenter.

– Vi på Snellmans upplever det inte som rättvist i detta läge att till exempel börja sänka priset på ungnöt, även om det på kort sikt verkar som en bra lösning för att finansiera tävlingen om mjölkgårdarna och i förlängningen förmedlingskalvarna, säger fältchefen för nöt Vesa Hihnala (med hänvisning till en artikel i Maaseudun Tulevaisuus den 27.3.2020).

De förnyade utvecklingsprogrammen för mjölkgårdarna och de specialiserade uppfödarna träder i kraft den 1.9.2020. Då kommer helheten med prissättningen kring nöt även att ses över.

Vårt mål är fortsättningsvis att vara köttbranschens bästa samarbetspartner för våra producenter, oberoende av inriktning.