Hoppa till innehållet
Snellman tar ett aktivt grepp i kampen mot spridningen av djursjukdomar – ekonomiskt stöd för producenternas hållbara lösningar

Snellman tar ett aktivt grepp i kampen mot spridningen av djursjukdomar – ekonomiskt stöd för producenternas hållbara lösningar

Från och med den 15 mars höjer Snellman grundpriset på ko med upp till 15 c/kg. Med mjölkgårdarnas investeringsprogram vill företaget uppmuntra producenterna till att hitta lösningar för den egna riskhanteringen, speciellt med sikte på att förebygga spridningen av smittosamma djursjukdomar.

Dessutom sker samtidigt en precisering av prisbilden för slakt- och förmedlingsdjur.

Tanken är att prissättningen framöver i allt större grad skall ta produktionens kvalitet och djurens välmående i beaktande.


Fälchefen för nöt, Vesa Hihnala, på ett gårdsbesök i Kållby 2019.

– Från och med år 2023 vill vi på Snellman att allt ungnöt föds upp i boxar utrustade med mjukt underlag. Vi kommer inte längre att godkänna uppfödning med enbart spaltgolv av betong på våra avtalsgårdar, säger fältchefen för nötanskaffningar Vesa Hihnala.

De bästa lösningarna är oftast enklast att implementera vid nyinvesteringar. Ett villkor för utbetalningen av mjölkgårdarnas investeringstillägg är bland annat kravet på ändamålsenliga lastnings- och lossningsutrymmen för djuren.

Smittospärrar måste finnas för eget folk, anställda och eventuella gäster. Vid djurförmedlingen följs instruktionerna från Djurens hälsa ETT rf.

Investeringstillägget kan bland annat användas till att underlätta lastningen via till exempel stödgaller eller anskaffningen av en kalvbox. Snellman fortsätter också jobbet med att utveckla kalvkvaliteten.

Snellman panostaa nautaketjun tarttuvien tautien hallintaan – tuottajia kannustetaan ratkaisuihin teurashintaa nostamalla
Vid Daniel Östs gård i Kållby kan djuren välja spalt eller mjukare underlag.

Nära samarbete med producenterna för att utveckla djurens välmående

Resultaten av ett gott och öppet samarbete mellan Snellman och producenterna har också gett resultat. I Kantar TS Agris undersökning från år 2019 visar det sig att Snellman har Finlands nöjdaste producenter.

Till exempel bland mjölkgårdarna får Snellman medelvitsordet 8,8 (vilket är 0,4 enheter över branschens medeltal).

– Producenterna är grunden till vår verksamhet, utan producenterna finns inte Snellman. Antalet producenter minskar år efter år och konkurrensen om dem hårdnar. Vi vill kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris åt våra producenter samtidigt som vi vill arbeta mera för att integrera producenterna i våra processer, så att de kan känna sig delaktiga i det vi gör tillsammans, säger anskaffnings- och styrningsdirektör för kött, Ronny Snellman, .

Ronny Snellman är anskaffnings- och styrningsdirektör för kött.

Snellman fortsätter också att utveckla verksamheten vid mjölkgårdarna via skolning som ges i mindre grupper. Där är syftet att sprida bra idéer och tillvägagångssätt mellan lantgårdarna.

Jobbet med att stöda och motivera producenterna i deras vårdag fortsätter.

– Snellman fyller 70 år nästa år och är idag ett av de starkaste varumärkena i Finland. Vi vill fortsätta det långsiktiga arbete som de fem bröderna lagt grunden för och också tillsammans med framtidens producenter arbeta för ökat välmående hos människor och djur. För mig betyder det speciellt fokus på kvalitet, avrundar Ronny Snellman.