Siirry sisältöön
Snellman tar ett aktivt grepp i kampen mot spridningen av djursjukdomar – ekonomiskt stöd för producenternas hållbara lösningar

Snellman panostaa nautaketjun tarttuvien tautien hallintaan – tuottajien kestäviä ratkaisuja kannustetaan taloudellisesti

Snellman nostaa lehmän perushintaa enimmillään 15 c/kg maaliskuun puolesta välistä alkaen. Maitotilojen investointiohjelman avulla kannustetaan tuottajia etsimään ratkaisuja oman tilan riskienhallintaan ja erityisesti tarttuvien eläintautien ennalta ehkäisyyn.

Samalla hankinnassa tarkennetaan hinnoittelua myös teuraiden ja välityseläinten osalta.

Jatkossa naudan hinnoittelua kehitetään yhä enemmän tilan tuotannon laatua ja eläinten terveyttä korostavaksi.


Naudanhankinnan kenttäpäällikkö Vesa Hihnala tilakäynnillä Kolpissa syksyllä 2019.

– Vuoden 2023 alusta nuoret naudat kasvatetaan teuraaksi ainoastaan pehmennetyillä makuualustoilla varustetuissa kasvattamoissa. Pelkkää betoniritiläkasvatusta ilman pehmeää makuualustaa ei Snellmanin sopimustiloilla enää hyväksytä, kertoo Snellmanin naudanhankinnan kenttäpäällikkö Vesa Hihnala.

Parhaat ratkaisut ovat toteutettavissa helpoimmin uusinvestointien yhteydessä. Maitotilan investointilisän ehtoihin liittyy mm. vaatimus asianmukaisista eläinten lastaus- ja purkutiloista.

Myös tautisulku on järjestettävä tilan väelle, työntekijöille ja vierailijoille. Tilan eläinkaupassa noudatetaan ETT:n ohjeita eläinkauppaan ja eläinliikenteeseen liittyen.

Investointilisä on mahdollista käyttää mm. lastaukseen liittyviin apuvälineisiin kuten irtoaitojen tai vasikkaboksin hankintaan. Snellman jatkaa myös panostuksia vasikan laadun kehittämiseksi.

lehmiä pihatossa
Daniel Östin tilalla Kolpissa eläimet valitsevat alustansa itse.

Eläinten hyvinvointia kehittämässä tiiviisti tuottajan kanssa

Avoin yhteistyö Snellmanin ja tuottajien välillä näkyy Kantar TNS Agrin vuonna 2019 tekemässä tuottajatyytyväisyystutkimuksessa, jonka mukaan Snellmanilla on Suomen tyytyväisimmät tuottajat. Esimerkiksi maitotilat antavat Snellmanille arvosanan 8,8 (0,4 yli toimialan keskiarvon).

– Tuottajat luovat perustan liiketoiminnallemme, ilman heitä ei olisi Snellmania. Näemme vuosi vuodelta miten tuottajien rivit harvenevat ja kilpailu kentällä kovenee. Tavoitteenamme on tarjota kilpailukykyistä hintaa hyvästä lihasta ja samalla sitouttaa tuottajat meidän tapaan tehdä asioita. On erittäin oleellista että he kokevat olevansa osallisia tässä yhteistyössä, kertoo lihan hankinta- ja ohjausjohtaja Ronny Snellman.

Lihan hankinta- ja ohjausjohtaja Ronny Snellman.

Tuottajayhteistyön kehittämistä jatketaan meneillään olevissa maitotilojen pienryhmäkoulutuksissa, joissa tiloilla opittuja hyviä käytäntöjä monistetaan tiloilta toisille.

Snellman jatkaa kehityksen tiellä, jonka tavoitteena on tuottajien tukeminen ja motivoinen heidän omassa arjessa.

– Vuosi 2021 on juhlavuosi, kun Snellman täytää 70 vuotta. Meidän tavaramerkki on tällä hetkellä yksi vahvimmista Suomessa. Haluamme jatkaa pitkäjänteistä työtä sillä polulla jonka viisi perustajaveljestä ovat meille viitoittaneet. Haluamme olla parantamassa hyvinvointia sekä eläinten että ihmisten osalta myös tulevaisuuden tuottajien kanssa, ja silloin keskiössä on mielestäni aina oltava laatu, Ronny Snellman päättää.