Hoppa till innehållet

Välfärden i blickfånget med respekt för djurens, naturens och människornas välfärd

Köttet är vår mest värdefulla råvara. Vår uppgift är att se till att uppträda respektfullt i kedjans varje skede. När det exempelvis handlar om griskött har vi bland annat gjort följande val för att stärka välmående för människorna och djuren och värna om miljön.

  • Snellman främjar införande av fri grisning i samarbete med våra familjegårdar.
  •  Egen förädling gör det möjligt för oss att sköta verksamheten öppet, etiskt och trovärdigt och utveckla friska grisar på ett hållbart sätt med fokus på välmående.
  • Inhemsk Superior-utfodring minskar på kolfotavtrycket som utfodringen står för och förbättrar dessutom köttets kvalitet.
  • Djurläkare, fältrådgivare, personal och chaufförer ser till att producenten har stöd i sitt arbete och inte lämnas ensam

Ansvarsfullhet är egentligen bara ett tomt ord, om man inte backar upp det med konkreta gärningar.

Suomessa kasvatetaan ainutlaatuista maatiaispossua

ansvar för hela kedjan börjar med förädlingen

Avel handlar om ett produktutvecklingsarbete inom griskedjan, och det förutsätter både ett brett kunnande och väl övervägda val. För tillfället är Snellman det enda kötthuset i Finland som förädlar grisar på hemmaplan. 

– Egen förädling gör det möjligt för oss att sköta verksamheten öppet, etiskt och trovärdigt och utveckla friska grisar på ett hållbart sätt med avstamp i företagets värdegrund, berättar fältchefen för Snellmans primärproduktion Martti Hassila.

I den stora världen är aveln av produktionsdjur ofta fokuserad på mängd, där kvantitet ofta går före kvalitet. För djuren är det inte en hållbar utveckling. Snellman importerar varken djur eller genetik utan kontrollerar i stället själv hela produktionskedjan utan involvering av utländska grisavelsföretag.

UTVECKLING AV INHEMSKT BRANSCHKUNNANDE

Snellman värdesätter utbildning av unga proffs inom primärproduktion, som kan placera sig på arbetsmarknaden med möjlighet att utveckla den finländska grisproduktionen utgående från inhemska önskemål – en produktion där helhetsbilden med beaktande av hälsa och välmående är viktigare än mängd. Ett eget avelsprogram stöder även finskt företagande i den bemärkelsen.

Mot fri grisning med våra familjegårdar

Fri grisning möjliggör i större utsträckning ett arttypiskt beteende, när grishäckarna avlägsnats och suggan har mer rum att röra sig på. En fullständig övergång till fri grisning är en lång process, men hälften av Snellmans smågrisar föds redan inom ramen för fri grisning. Den fria grisningen har stor inverkan på djurens välmående, och slutresultatet är friskare och mer livskraftiga grisar.

Erfarenheterna har visat att den inhemska Lantgrisen svarar utmärkt på kraven från den fria grisningen. En välskött gris som under en kunnig och motiverad producents vakande öga fått växa upp i gynnsamma förhållanden i en bra tillväxtmiljö är en viktig kvalitetsfaktor för Snellman.

– Alla våra gårdar fyller den nationella nivån för det nationella hälsoprogrammet Sikava. Gårdarnas egna hälsovårdsveterinärer följer kontinuerligt med grisarnas hälsa och välmående. Alla Snellmans fältrådgivare, personal och chaufförer är också med på samma resa med producenten, tillsammans mot en bättre framtid, avrundar Martti Hassila.

Snellman-vapaaporsitus

Inhemsk utfodring minskar kolfotavtrycket

Utfodringen av grisarna påverkar både miljö och köttkvalitet. Därför har Snellman i samarbete med fodertillverkarna utvecklat en ny Superior-utfodringsmodell där importerad soja ersatts med inhemska baljväxter som ärtor och bondbönor.

– Från år 2016 har vi redan halverat vår sojaanvändning. Den nya utfodringsmodellen minskar ytterligare på sojabehovet för gödsvinuppfödningen, det handlar om så mycket som 72 procent minskning jämfört med vanligt foder med soja. Om allt går väl och de inhemska producenterna får en bra skörd av baljväxter behövs i år 4 miljoner kilo mindre soja till grisuppfödningen. Det handlar om ett stort steg mot en utfodring fri från soja, säger Kirsi Partanen, som är utvecklingschef med ansvar för foderverksamheten på Snellman.

En grundläggande princip för Snellman är att tillverka så naturliga produkter som möjligt och arbeta för att minska på tillsatsämnen. Tack vare Superior-fodret bevarar köttet en naturlig saftighet utan användning av tillsatser. Den gmo-fria uppfödningen säkras nu alltmer genom helt inhemska foder, vilket ytterligare minimerar kolfotavtrycket.

Idag står producenterna på sina gårdar också för många smarta, långsiktiga och hållbara miljölösningar. Klimatsmart vallodling, biogasanläggningar på gården och energilösningar är bara en del av det vi ser på gårdarna på 2020-talet. Största delen av djurens foder växer i närheten av gårdarna, på den egna åkern.

Snellman-pienempi-hiilijalanjälki

tillsammans – mot det bättre

På våra familjegårdar är det ägarna själva som sköter djuren och driver gården och verksamheten ligger i egna händer. Vår respekt för producenterna som människor och företagare är djupt rotad. Utan deras insats har vi ingen inhemsk köttråvara. Vår uppgift är att med vår verksamhet säkerställa att man har det bra på gårdarna och att det är lönsamt att producera inhemsk mat. Djurläkarna följer med grisarnas hälsa och välmåenderegelbundet samtidigt som vår fältpersonal, våra rådgivare och våra chaufförer är en del av producenternas vardag. Med det tryggar vi det stöd de behöver. När producenten mår bra mår även djuren bra.

Snellman-yhdessä-tuottajan-kanssa

Bekanta dig vårt samarbete med våra familjegårdar, där den inhemska maten produceras.