Hoppa till innehållet
Tiedoksi

Vårt svar

Snellmans har de senaste dagarna diskuterats flitigt i offentligheten. Bakgrunden är en artikel i Maaseudun Tulevaisuus från den 12 juni, som handlar om uppsägningen av ett samarbetsavtal med en producent. Av förståeliga skäl väcker det alltid känslor och skapar förbryllning.

Att säga upp ett avtal är inget vi på Snellman gör lättvindigt och aldrig utan eftertanke, utan varje beslut är resultatet av noggrant övervägande. I samband med en uppsägning förs alltid även diskussioner med producenten ansikte mot ansikte. Nu var förtroendebristen så stor, att förutsättningar för ett fortsatt samarbete inte fanns kvar.

Vi kunde säkert ha gjort bättre ifrån oss i informationsgången med en av våra mångåriga producenter. Vi är uppriktigt ledsna över att situationen nått den här punkten. Det var med tungt hjärta beslutet att säga upp samarbetet fattades.

Den inhemska producenten har i dagens Finland en stor utmaning i att få sin röst hörd och det vilar också på vårt ansvar att skapa forum för den att höras. Det här är en utmaning vi nu skall försöka hitta lösningar till.

Jakobstad 15.6.2020
Roland Snellman, verkställande direktör
Ab Snellman Köttförädling