Hoppa till innehållet
1960-luku - Maaseudun markkinoille 3

1960-talet – Marknadserövring på landsbygden

De fem bröderna Snellman

1960: Nu var man femmanstarka! Omsorgen om varandra fortfor och grundprincipen för bröderna var att alla hade lika lön oberonde av arbetsuppgift.

Man strävade också till att alla familjer fick den inkomst man behövde i sin livssituation. Om någon blev sjuk och hade det ekonomiskt svårt kunde den familjen få lån från företaget och i riktigt svåra situationer avskrevs även lånen. Kring matbordet sitter fr. vänster Karl med sin fru Anna-Lisa, Kristina (f. Ek gifte sig år 1961) med sin man Henry, Per med sin fru Gerda (f. Lampinen, gifte sig år 1958), Gunne med sin man Lars och Britta med sin man Kurt vid Lasses sommarstuga.

 


 

Första tillbyggnaden i Skata

1960: Första tillbyggnaden skedde 1960 och sedan förstorades fabriken i Skata; 1967, 1974 och 1985.

 

 


 

Ett försäljningskontor i Kannus etableras

1960: Ett försäljningskontor i Kannus med såväl kontor och lager grundas 1960 som ett första stora steg ut på den finska landsbygden. Pouttu hade sitt slakteri i Kannus och Snellman köpte köttet därifrån. Försäljaren Aulis Tupeli anställdes för att ansvara för utvidgningen på landsbygden.

 

 

 


 

Specialiseringen på Snellman inleds på 1960-talet

Snellman bestämde sig för att satsa på tillverkning av helköttsprodukter av hög klass istället för att gå med i det allmänna priskriget om matkorvarna. Det visade sig senare vara ett lyckat drag. När oljekrisens ekonomiska efterdyning svepte över landet under 1970-talet klarade sig Snellman tack vare sin nischsatsning och sina specialprodukter. Snellman tillhörde de 10 % av korvfabrikerna som överlevde de tuffa åren. Det hårda priskriget med matkorvar pågick ända till 1970-talet men Snellman gick aldrig helt med i det. Under denna tid arbetade man utgående från principen ”hellre 2 x 5 än 5 x 2”, som innebar att man hellre producerade 2 korvar till priset av 5 mark än 5 korvar till priset av 2 mark, med betydelsen att kvalitén inte får ge vika för kvantitet.

 


 

Mamma Ida erhåller Republikens Presidents Finlands Vita Ros förtjänsttecken

1964: Mamma Ida Snellman tilldelas Republikens Presidents Finlands Vita Ros förtjänsttecken under Nykarleby Marthaförbunds stora Morsdagsfest på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. Herman och Ida Snellmans tolv barn var med på festen och överräckte var sin röd ros till sin mor.

 

 

 


 

Maskinutrustningen förnyas i slutet av 1960-talet

I slutet av 1960-talet förnyades maskinutrustningen målmedvetet och man utvecklade rutinerna för produktionen. En ismaskin införskaffades på 1960-talet. Under 1960-talet revolutionerades tillverkningen av mekaniseringen. Medvurströkningen automatiserades med en tysktillverkad rökningsugn på 1960-talet. Ugnen var den första i Finland i sitt slag och väckte stor uppmärksamhet på sin tid. Den nya ugnen försnabbade tillverkningen av medvurst anmärkningsvärt. Tack vara automatiseringen kunde man enklare justera både temperatur och luftfuktighet i ugnen.

 


 

Produkter:

  • På 1960-talet utgjordes arbetsutrymmena av två rum; ett korvrum och en köttavdelning. När det gällde knackkorvstillverkningen på den tiden skedde allt för hand, man tvinnade såväl knackkorv och länkkorv för hand. Att knyta garn kring knackorvarna var ett arbete som krävde en viss yrkeskunskap. Naturtarmar var givetvis det enda tänkbara alternativet och endast salt och nitrit användes som tillsatsämnen.
  • Snellman var först på marknaden med att lansera färdigt skivade helköttsprodukter i decennieskiftet 1960–1970.