Hoppa till innehållet
1990-luku - Skatasta Kuusisaareen 1

1990-talet – Från Skata till Granholmen

Snellmans nya logo offentliggjordes

I september 1990 offentliggjordes Snellmans nya logo och illustratören Sirpa Parikka kom med i bilden. År 1991 började man använda Herr Snellman som helfigurgestalt också på förpackningsetiketter och TV-reklamen var ritad. Herr Snellmans tecknade värld skapades internt i samarbete med Brand Sellers och konstnären Sirpa Parikka och här har Snellman varit 20 år före sin tid med att införa storytelling i massmarknadsföringen i Finland. Snellmans igenkännbarhet i Finland år 1991 var 46 %, idag är den 94 %.

 

 

 


 

1992: Köttpartiföretaget E.V. Linjala köptes 1992, verkade tidigare som agentur i Helsingfors.

 


Marknadserövring i Södra Finland på 1990-talet

I början av 1990-talet ställde Herr Snellman på allvar siktet mot betesmarkerna i Södra Finland. Sedan år 1992 sålde Snellman sina varor på agentur via E.V. Linjalas köttpartiaffär. Snellmans försäljningschef Karl-Erik Wikström fick i uppdrag skapa en egen försäljningsorganisation i Södra Finland utöver Helsingfors och försäljningsrepresentanten Hannu Nikkanen anställdes 1991, som den första egna anställda i Södra Finland.

Marknadserövringen inleddes genom att lusläsa telefonkatalogerna, göra upp listor på potentiella kunder, rita in dem på kartan samt börja boka in kundbesök. Snellman var på den tiden helt obekant för köpmännen i Södra Finland så det gällde att presentera den nya bekantskapen Herr Snellman för de nya köpmännen på ett övertygande sätt.

 


 

Snellmans första kontor fanns i Hannu Nikkanens Saab 900i Special av årsmodell 1984. En toppmodern NMT 900 Nokia mobiltelefon installerades i bilen med en mobil faxapparat inkopplad till mobilen. Beställningarna nerskrevs på forsedelkopior på förtryckta botten som faxades till kontoret i Jakobstad. Även telefonförsäljningen sköttes mellan kundbesöken från bilen och beställningarna skickades sedan med bilens fax till fabriken. Till de första anskaffningarna hörde också en elektronisk skrivmaskin av märket Panasonic. När arbetet inte sköttes från bilkontoret så jobbades det i Nikkanens kontor i bostaden i Sibbo.

Försäljningsområdet för Södra Finland sträckte sig från Willmanstrand i öst till Kimitoön i väst och omfattade alla butiker på området. Borträknat från Storhelsingfors så sträckte sig distriktet till Tavastehus. Denna tid hade Snellman en egen försäljningsorganisation i Tammerfors och i öster gränsade Kuopio-kontoret.

I slutet av 1991 inreddes ett hemmakontor för Nikkanens i Sibbo. År 1992 sammanslogs Snellmans verksamhet med E.V. Linjalas när Snellmans köpte upp köttpartifirman och det bildades ett ”riktigt” kontor i H:fors på Verkstadsgatan i Sörnäs. På Verkstadsgatan fungerade Linjalas försäljning och fakturering tillsammans med Snellmans organisation under samma tak. Under tiden på Verkstadsgatan kom Snellman in i dataåldern på allvar. Den första bärbara datorn var en portfölj med dator med 3.11 brukssystem med tillhörande printer. I takt med att handelns centralisering tog fart flyttades Helsingfors-kontoret till Brädgårdsgatan i Sörnäs. Idag befinner sig Helsingforskontoret i Kokkikartanos utrymmen i Kervo.

 


 

Snellman bygger ut på Granholmen

1993: Att fabriken i Skata skulle bli för liten hade bröderna aldrig ens i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig när de inledde sin verksamhet i källarvåningen på Biskopsgatan. Varefter det egna slakteriet gav möjlighet till större produktion blev fabriken i Skata för liten och Snellman började bygga ut på Granholmen utanför Jakobstad. År 1993 flyttade Snellman in i nybyggda utrymmen på Granholmen utanför Jakobstads centrum, där såväl nedskärning, skivning och expedition ryms i samma byggnad.

 


 

Vd-byte

1994: Karl avgår som vd och Per Snellman tillträder.

 


 

Företagets första hemsida

1996: Snellman får sin första hemsida.

 


p class=”ingress”>Utbildning av köttskärare

På 1990-talet satsade nedskärningsavdelningen vid Snellmans slakteri på att utbilda egna köttskärare via läroavtal och intern utbildning.

 

 


 

Ny vd

1998: Per Snellman avgår som vd och ger över till brorsonen Gerhard Snellman.

 

 


 

Producenttidning utkommer för första gången

Snellmans Slakteris producenttidning utkommer första gången 1994 som en viktig del av producentinformationen. Tidningen utkommer sporadiskt under åren som följer och några gånger som bilaga i Maaseudun Tulevaisuus. Fr.o.m. 2004 utkommer producenttidningen systematiskt fem gånger per år under namnet Lantgårdens Bästa info.

 

 


 

Handels centralisering

Handelns centralisering var en stor utmaning i mitten av 1990-talet, men Snellman bestämde sig för att inte gå ur förändringen som förlorare. Under den osäkra tiden innan Finland gick med i EU, tog man beslut om att investera för att säkra råvaran. Snellman satsade på att bygga ut för slakteri och styckning på ett helt nytt område på Granholmen. Snellman gick in för en ännu större specialisering än tidigare. Matkorvarna fick mindre betydelse och fokus lades på skivad chark. Tack vare satsningen på kvalitet fick Snellman en stark position inom skivad chark och företaget började allt mer synas som en av de stora aktörerna i branschen.

 


 

Läroavtalsutbildning inom köttförädling inleds

Den engagerade personalen är en av Snellmans grundpelare och intern utbildning är idag en viktig del av företagskulturen. Läroavtalsutbildning har arrangerats med Lihateollisuusopisto i Tavastehus sedan 1990-talet på såväl finska som svenska. I dagens läge erbjuder Snellman tre nivåer av utbildning inom köttförädling: 1) Grundexamen inom livsmedelsbranschen 2) Yrkesexamen inom köttindustrin 3) Specialyrkesexamen inom livsmedelsteknik.

 

 

 

 

 


 

Slakteriet flyttas från Sofiedahlsgatan till Granholmen

År 1993 flyttade Snellman in i nybyggda utrymmen på Granholmen utanför Jakobstads centrum, där såväl nedskärning, skivning och expedition ryms i samma byggnad. Året därpå inleddes bygget av ett nytt och större slakteri, som togs i bruk i juni 1995. Slakteriet har en våningsyta på 5000 kvadratmeter. Slaktkapaciteten uppgår till 12 milj. kg per år. Investeringarna fortsatte under hela 90-talet med nya projekt nästan årligen, däribland helköttsavdelningen -97.

 


 

Hälsoprogram för grisar

I mitten av 90-talet inledde Snellman ett strategiskt arbete med att bygga upp direkt kontakt till producenterna och utvecklade ett kvalitetssystem för primärproduktionen. Huvudlinjerna i kvalitetssystemet låg i avel och djurhälsa. Snellman införde ett hälsogrisprogram på svingårdar 1995 och gick i spetsen för arbetet med att utrota grishosta. Hälsogrisprogrammet fick senare namnet Lantgårdens Bästa.

 


 

Historik utkommer till Snellmans 45-års jubileum

1996: Jorma Aspegréns historik Oy Snellman Ab. Från fem bröders korvmakeri till en stor släktkoncern. Tre verkställade direktörer berättar utkommer 1996.

 

 

 

 

 


 

Internationella miljöstyrningsstandard

År 1999 erhöll Snellman sitt första kvalitétscertifikat ISO 9001 som behandlade kött-, chark- och färdigmattillverkningen, kvalitétssäkerhet och produktutveckling. Snellman var den första inom branschen som hade hela primärproduktionen med i ISO 9000. Det internationella ISO 14001-miljöcertifikatet erhölls 2001 och är ett bevis på att företagets miljöstyrningssystem fungerar och att företaget ständigt arbetar med att förbättra sitt miljöarbete och minska dess miljöpåverkan. Det senaste certifikatet ISO 22000 som är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin erhöll Snellman 2008.

 


Lantgårdens Bästa-programmet lanseras

Snellman gick med i Föreningen för bekämpning av djursjukdomar (ETT) när den grundades 1994. Snellman kom samma år aktivt med i svinaveln när Sikojen kantokoesäätiö grundades. Målet var att effektivera verksamheten på de många stamförsöksstationerna i landet. Snellman införde ett hälsogrisprogram på svingårdar 1995, som senare fick namnet Lantgårdens Bästa. Programmet förbjöd användning av antibiotika i förebyggande syfte och benmjöl i fodret redan 1998, innan det blev lagstadgat. Nya vindar börjar blåsa på den österbottniska slätten.


Grishostan bekämpad från Snellmans gårdar

 

1998: Hälsogrisprogrammet inleddes 1995 och tre år senare var Snellman den första som fick bort sjukdomen grishosta från sina gårdar i Finland!


Gratis hälsogrisförsäkring erbjuds Snellmans producenter

1998: Snellman introducerade i samarbete med Pohjola en hälsogrisförsäkring mot grishosta och svindysenteri; den första hälsogrisförsäkringen i sitt slag i Finland. Man samarbetade även med Raisio för att påverka köttets fettsyresammansättning och smakegenskaper. LB-programmet utvidgades vid millennieskiftet för att även omfatta nötproduktion. Snellmans egen djurhälsouppföljning inom LB övergår under 2000-talet till de nationella Sikava– och Naseva-systemen, som köttbranschen grundar gemensamt inom ETT:s regi.

 


 

Produkter:

  • Snellman var först med skivad kalkon i början av 1990-talet och hade då en stark position inom skivad kalkon. Länge låg positionen på en 50 % marknadsandel, idag ligger den på 25 %.

 

  • Snellman var bland de första som introducerade industriellt packat kött på 1990-talet.

 

  • Snellman var först i Finland med att industriellt producera kebabstockar på 1990-talet. Snellman fick inspiration till tillverkningen av ett litet företag i köttbranschen i Stockholm och lät göra en prototyp av deras maskin. Maskinen ingick sedan i det koncept som Ole Snellman köpte när Oles Fast Food grundades år 2000.