Hoppa till innehållet
1970-luku - Myyntikonttori ja koulutus 3

1970-talet – Försäljningskontor och utbildning

Bröderna Snellman företog studieresor till köttbranschens högkvarter, nämligen Österrike, Tyskland och Holland redan på 1970-talet. Från studieresorna fick man bl.a. inspiration och kunskap som ledde till succé- och pionjärprodukterna helköttspåläggen Steierprodukterna och Hof-leverpastejen som ännu finns med i produktsortimentet.

Impulser från Europa

Bröderna Snellman företog studieresor till köttbranschens högkvarter, nämligen Österrike, Tyskland och Holland redan på 1970-talet. Från studieresorna fick man bl.a. inspiration och kunskap som ledde till succé- och pionjärprodukterna Steierprodukterna och Hof-leverpastejen som ännu finns med i produktsortimentet med annat namn.

 

 

 


 

Charkprodukterna i Steier-serien kommer till

Charkprodukterna i Steier-serien är Snellmans mest långlivade och framgångsrika produkter. Till den ursprungliga serien som lanserades på 1970-talet hörde Vitlöksrulle, Tungrulle, Grönpepparrulle, Champinjonrulle och Steierrulle. Steier-serien utvecklades på ett Wibergseminare i Österrike och var ett led i Snellmans specialiseringslinje.

 


 

Intern utbildning intensifieras

Den första interna köttmästarbildningen ordnades på 1970-talet på Snellman. Hygienkraven inom branschen var inte så höga på denna tid. Rejäla köttsågar, knivar och smycken tilläts. Regler för tillåten hårväxt saknades. Dagens kvalitetskontrollant skulle säkert svimma av förfäran. Var är handskarna? Var är munskydden? Och har ni nu säkert desinficerat knivarna? Det man däremot borde återinföra är slipsar och ordentliga köttmästarmössor!

 


 

Försäljningskontor etableras i Finland

Försäljningskontor byggdes upp från 1970-talet till 1990-talet över hela Finland (Kannus, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Kuopio, Åbo, Helsingfors och på Åland.) Konsulentverksamheten var en viktig del av den dåtida marknadsföringen. På bilden Malla Korkeamäki och Elisabeth Enström, två av de många trofasta arbetstagarna på Snellman.

 


 

Jakobstadsnejdens företagarpris erhålls

1976: Oy Snellmans Kött & Korv Oy mottog Jakobstadsnejdens företagarpris 1976 av Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammare r.f. för framgångsrik verksamhet inom Jakobstads näringsområde.

 

 

 


 

Oljekrisen drabbar Snellman

På 1970-talet drabbades Finland av den världsomfattande oljekrisen. När oljekrisen slog till 1974 var det mitt i en ny byggfas av fabriken i Skata. Priset på råolja steg vilket påverkade bränslepriserna. Den minskade mängden råolja påverkade industrin, trafiken och hushållen. Åren 1974–1980 var svåra ekonomiska år för företaget, dels pga. bygginvesteringen. Av de 150 privata korvfabriker som fanns i Finland under 1970-talet gick 90 % i konkurs, men Snellman överlevde. Oron för familjeföretagets framtid fanns hela tiden i bakgrunden, och speciellt för Per, Karl och Henry Snellman var denna tid oviss eftersom de skuldsatt sig genom investering i nya egnahemshus och tvingades att ta inteckningar på husen som säkerhet för företagslånen.

 


 

Första datamaskinen skaffas

I början av 1970-talet kom Snellman in i dataåldern. Karl besökte en mässa i Frankfurt i Tyskland och såg en NIXDORF-kortmaskin som skrev ut forsedlar och fakturor i anknytning till en takbanevåg i vilken nötkroppen hängde. Karl insåg möjligheten med de tekniska framstegen och fick de andra bröderna övertygade om att en NIXDORF-kortmaskin behövdes. De sparsamma bröderna försökte däremot spara på kostnaderna med att trycka korten själva i Jakobstad, men maskintillverkaren satte snabbt stopp på den sparsamhetsivern och korten måste istället beställas direkt från den tyska tillverkaren.

 


 

Produkter:

  • Snellman var först i landet med Smörgåsskinkan, som var resultatet av egna experiment med tillverkningsmetoder. Tillverkningen inleddes på 1970-talet och metoden gick ut på att man blandade små bitar skinka, tillsatte kryddor och vatten, masserade produkten och kokade den i formar. Även produkterna Mustajussi och Smörgåssaltkött tillverkades på samma sätt.