Hoppa till innehållet
En fjärdel av Snellmans suggårdar har övergått till fri grisning

En fjärdel av Snellmans suggårdar har övergått till fri grisning: ”En av huvudpunkterna i vår femåriga strategi”

Snellmans producenter är på god väg med att få bort grisningshäckarna. Redan en fjärdedel av företagets suggårdar tillämpar fri grisning i sin verksamhet. Snellman ser utvecklingen mot fri grisning som ett betydande steg i att befrämja produktionsdjurens välmående. Därför har man från årsskiftet uppmuntrat producenterna till investeringar genom att betala ut ett tillägg för fri grisning.

Tillägget har fått hela 16 gårdar att göra ändringar i sina produktionsutrymmen, för att möjliggöra utrymme för suggorna att dia fritt. I samband med övergången till fri grisning växer boxens utrymme med kring 30-40 procent, och djuren får mera utrymme att röra sig på.

När häckkonstruktionen helt eller delvis tas bort ur boxen stärker det suggans arttypiska beteende vid grisningen. Instinkten att bygga bo, möjligheten att dia fritt och den ökade interaktionen med grisarna bejakas i det nya arrangemanget.

– Förändringen är inte lätt, vårt mål är att alla våra suggårdar verkar enligt den fria grisningens principer. Att ändra på konstruktionerna i boxen sker på djurens och producentens villkor och leder till insikter och nya tillvägagångssätt. Förändringarna kräver investeringar och sker inte över en natt, men vi tar hela tiden steg mot det bättre tillsammans med våra producenter, förklarar fältchefen för svin vid Snellman, Martti Hassila.

Tommi Fors och Martti Hassila från Snellman på gårdsbesök.

– En positiv faktor är att våra inhemska raser lämpar sig bra för fri grisning, tillägger han.

Fri grisning motiverar producenten

Den fria grisningen innebär ofta mera arbete för producenten, men bland producenterna har man upplevt att förändringen höjt på motivationen och gjort jobbet mer meningsfullt.

Det är en glädje att följa med när djuren mår bra, och en sådan miljö bäddar för ett behagligt arbete.

– Suggornas och grisarnas beteende har förändrats totalt nu när suggorna kan röra sig mer fritt. En klar positiv effekt av förändringen har varit friskare grisar som är både energiska och pigga. Arbetsglädjen har ökat rejält och ibland har jag riktigt fått mig ett gott skratt, när jag insett att jag haft svårt att slita mig från svinhuset, berättar producenten Hanna Anttila från Forssa.

Snellman tuottajien tukena muutoksen edessä: ”Olisi kannattanut siirtyä vapaaporsitukseen jo paljon aikaisemmin”
Hanna Anttila är producent i Forssa.

Konsumenten har möjligheten att välja ett bättre alternativ

Fler och fler konsumenter är genuint nyfikna på hur deras mat produceras och vem det är som producerar den. Den finska konsumenten och detaljhandels kunder uppskattar arbete för djurens välmående. Således betjänar en övergång till fri grisning den medvetne konsumenten.

– En av de viktigaste faktorerna i hållbarhetshelheten för ett köttproducerande företag måste vara djurens välmående i produktionskedjan. En av huvudpunkterna i vår femåriga strategi att förbättra förhållanden för djuren är just övergången till fri grisning, förklarar Snellmans marknadsförings- och kommunikationschef Tommi Fors.

– Mycket har redan gjorts, men vi går vidare med säkra steg mot det bättre tillsammans med våra producenter. Vi vill erbjuda människor möjligheten att välja bättre, mer ansvarsfullt producerade köttprodukter.

Genom att betala ett tillägg för köttet som kommer in via fri grisning stöder Snellman förändringsprocessen. Dessutom bidrar företaget med kunnande och sparrning för att tillsammans med producenten hitta den bästa individuella lösningen för en övergång till fri grisning.

– Vårt mål är att allt griskött som Snellmans Köttförädling använder skall härstamma från gårdar med fri grisning år 2025, avrundar Martti Hassila.