Hoppa till innehållet
Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd” 5

Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd”

Personalen är och har alltid varit företagets viktigaste resurs på Snellmans Köttförädling Ab. Modellen för tidigt stöd skapar en bastrygghet för den enskilda anställda. ”Vi vill ge alla en möjlighet till en bättre arbetsplats, en arbetsplats där alla kan trivas” säger HR-direktör Lena Holmberg.

Familjeföretaget Snellman grundades år 1951 i det efterkrigstida Finland, i en tid då nöden var stor och omsorgen för de närmaste oerhört viktig.

Det är också just grundarna, bröderna Snellman, och deras värderingar och människosyn som skapat förutsättningarna för hur man jobbar med sina medarbetare och bryr sig om varandra inom företaget.

– Jag har varit 17 år på Snellmans på jobb och då arbetat med den förebyggande friskvården. Vi har tagit stora kliv från en mer passiv vårdform till en aktiv form av förebyggande arbete som det ser ut just nu. Så som hela vår modell för tidigt stör är uppbyggd idag, vågar jag påstå att det knappast finns något företag i Finland som har ett lika omfattande skyddsnät åt den enskilde anställda, säger friskvårdscoach Tom Stenvall.

Friskvårdscoach Tom Stenvall är idag deltidspensionär.

Stenvall sköter tillsammans med PT Isabella Mäenpää om arbetet med det fysiska rehabiliterandet och koordinerar även det förebyggande arbetet för de anställda. Jobbet på köttförädlingen kan tära på axlar, ryggar och leder och hjälp finns alltid nära till hands.

– En typisk klient för mig är en som har problem med ryggen, det stöter vi på ofta här. Eller axlar och armbågar, det stöter vi också mycket på. Det handlar mycket om rehabilitering, förklarar Mäenpää.

Isabella Mäenpää jobbar som PT på Snellmans Köttförädling.

”Se människan som en helhet”

Kennet Petterson är intern coach på Snellmans Köttförädling och har en bra helhetsbild av de utmaningar som personalen i Jakobstad ställs inför.

– I det här förebyggande arbetet jobbar vi med människan som en helhet. Dels den fysiska delen, dels den psykiska delen. Och ibland händer det, att det kör ihop sig. Då är vår tanke, att det alltid skall finnas människor som är där för att hjälpa, förklarar han.

Kennet Petterson är intern coach på Snellmans Köttförädling.

Petterson koordinerar mycket av arbetet med det tidiga stödet tillsammans med HR-avdelningarna på både Köttförädlingen och på koncernnivå inom hela Snellman Group. Han betonar att sättet man arbetar proaktivt på vid Snellmans är en av nycklarna till att människor trivs med att jobba på företaget.

– Vi tar det här med tidigt stöd på allvar här på Snellmans. Man skall inte tveka att ta kontakt, för inget problem är för litet eller för stort. Vi kan lösa det tillsammans, betonar han.

Hälsovård, samtal och coaching hjälper

Hälsovården och det mångåriga samarbetet med Botnia Arbetshälsovård är ett oerhört viktigt element i den förebyggande helheten, en första instans där ofta saker och ting börjar nystas upp.

– Vi hjälper, stöder och ger rekommendationer i hälsorelaterade frågor. Ifall av sjukdom, rehabilitering, vaccinering eller vid behov av specialistläkarvård skall företagshälsovården alltid vara den första instans man vänder dig till, förklarar ledande skötare Anna Nygård från Botnia.

Snellmans Köttförädling samarbetar också med flera samtalsterapeuter, tränare och rådgivare, som vid behov kopplas in för att lösa eventuella mentala knutar som uppstår längs med vägen.

Riitta Korpela är en av flera stödpersoner som erbjuder hjälp via samtal.

Det kan handla om problem på individnivå, i förhållanden mellan en anställd och dennes närmaste förman eller om problem med dynamiken i större arbetsteam.  Varje människa borde kunna få se sin möjlighet till att må bra, känna sig värdefull och prestera sitt allra bästa.

– För att det här skall lyckas behövs ett sunt sätt att se på sig själv, sin framtid och sin omedelbara omgivning. Vi behöver kunna hantera både det som händer runtom oss och inom oss och det är där vi känner att vi kan vara till hjälp, förklarar Roland ”Rolli” Snellman, som arbetar som mental tränare.

Även hjälp med ekonomiska utmaningar

Förutom fysiska och mentala utmaningar i dagens samhälle kan det också köra ihop sig ekonomiskt. Även här kan Snellman erbjuda hjälp genom ett samarbete med en professionell skuldrådgivare.

– Varje individ borde få leva sitt liv i balans, såväl med tanke på hälsan som allt annat, men även i det ekonomiska. Problemen på den fronten kan ibland kännas oöverkomliga. För vi vet alla att situationen kan bli övermäktigt av olika orsaker, men i den situationen kan jag vara till hjälp, säger Hellevi Kytölä.

Att se människan som en helhet är nyckeln till arbetet med tidigt stöd på Snellmans Köttförädling.

I produktionssammanhang fokuserar man på Snellman på ständiga förbättringar, men som koncernens HR-direktör Lena Holmberg förklarar, gäller devisen också personalen. Familjeföretaget Snellman har som mission att ge människorna möjlighet till något bättre.

HR-direktör Lena Holmberg.

– Det här tillämpar vi också på personalen genom att vi vill ge möjlighet till en bättre arbetsplats. En arbetsplats där alla kan trivas, där man får möjlighet att lyckas, där man känner att man gör ett meningsfullt arbete och där man är behövd.