Siirry sisältöön
Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd” 5

Varhaisen tuen malli auttaa työntekijää ylä- ja alamäessä: ”Jokaisen on tunnettava tekevänsä merkityksellistä työtä ja kokea itsensä tarpeelliseksi”

Meidän tapamme Snellmanilaiset

Henkilökunta on aina ollut yrityksen tärkein resurssi Snellmanin Lihanjalostuksessa. Varhaisen tuen malli on vuosien saatossa luotu tuomaan henkilökunnalle perusturvaa työelämään. ”Haluamme antaa kaikkille mahdollisuuden parempaan työpaikkaan, työpaikkaan jossa voimme kaikki viihtyä, sanoo HR-päällikkö Lena Holmberg.

Snellmanin perheyritys sai alkunsa vuonna 1951 sodanjälkeisessä suomessa, jossa pulaa oli miltei kaikesta ja läheisistään huolehtiminen oli haasteellista.

Perustajien, Snellmanin veljesten, arvot ja tapa kohdella ihmisiä ovat luoneet edellytykset sille tavalle millä yrityksen sisällä työntekijöitä kohdellaan ja miten heidän kanssa toimitaan.

– Olen ollut Snellmanilla 17 vuotta töissä, lähinnä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon parissa. Vuosien saatossa olemme siirtyneet passiivisesta työtavasta tähän tällä hetkellä valloillaan olevaan ennaltaehkäisevään malliin. Tapa jolla järjestelmämme on rakennettu, saa minut vakaasti uskomaan, että Suomessa tuskin löytyy toista yritystä joka olisi luonut vastaavaa suojaverkkoa omille työntekijöilleen, toteaa terveysvalmentaja Tom Stenvall.

Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd” 4
Terveysvalmentaja Tom Stenvall on tätä nykyä osa-aikaeläkkeellä.

Stenvall on yhdessä personal trainer Isabella Mäenpään kanssa vastannut henkilökunnan fyysisestä kuntouttamisesta ja koordinoinut työntekijöiden rasitusvammoja ennaltaehkäisevää työtä. Työ lihanjalostuksessa rasittaa kovasti muun muassa olkapäitä, selkää ja niveliä. Tällöin on erittäin tärkeää, että apua on helposti saatavilla.

– Minulle tyypillinen asiakas on henkilö jonka selkä reistailee. Siihen törmään usein työssäni. Eri osastoilla on myös työtehtäviä, joissa olkapäät ja kyynärpäät ovat kovilla. Niitä ongelmia tulee eteeni selkävaivojen lisäksi, Mäenpää selittää.

Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd” 2
Isabella Mäenpää on Snellmanin lihanjalostuksen personal trainer.

”Ihminen nähtävä kokonaisuutena”

Kennet Petterson toimii lihanjalostuksessa sisäisenä valmentajana, ja hänelle on muodostunut hyvä kokonaiskuva niistä haasteista joita työntekijät yrityksessä kohtaavat.

– Ennaltaehkäisevässä työssä otamme aina ihmisen huomioon kokonaisuutena, joissa kohtaavat sekä fyysinen että henkinen ulottuvuus. Kuten tiedämme, joskus me kaikki kohtaamme haasteita. Silloin meidän on yrityksenä pystyttävä varmistamaan että voimme aina löytää resurssin joka voi olla avuksi kyseiselle työntekijälle, Petterson kertoo.

Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd” 1
Kennet Petterson toimii lihanjalostuksessa sisäisenä valmentajana.

Petterson on tärkeässä roolissa koordinoidessaan varhaisen tuen ennaltaehkäisevää työtä yhdessä sekä lihanjalostuksen että koko Snellman-konsernin HR-osastojen kanssa. Hän korostaa ennakoivan työn merkitystä. Ajoissa ja nopeasti saatava apu on avain siihen että työntekijät voivat yrityksen palveluksessa hyvin.

– Otamme tämän varhaisen tuen mallin tosissamme yrityksen sisällä. Mikään ongelma ei ole liian suuri tai liian pieni, ettemmekö yhdessä pystyisi löytämään siihen ratkaisua ja tietä eteenpäin, hän korostaa.

Terveydenhuoltoa, keskustelua, valmennusta

Oikeastaan kokonaisuuden kulmakivenä on toimiva terveyshuolto, joka on Snellmanilla hoitunut hienolla tavalla monivuotisen yhteistyön kautta.

Botnia Työterveyden osaava henkilökunta on monesti ensimmäinen taho, johon työntekijä ottaa yhteyttä kun jotakin tilannetta lähdetään purkamaan.

– Me autamme, tuemme ja annamme suosituksia terveyteen liittyvissä asioissa. On sitten kyseessä sairastuminen, kuntouttaminen, rokotukset tai erikoissairaanhoidon tarpeet, voivat snellmanilaiset aina kääntyä ensimmäisenä meidän puoleemme, johtava hoitaja Anna Nygård vakuuttaa.

Snellmanin Lihanjalostuksella on myös laajaa yhteistyötä erilaisten tukihenkilöiden kanssa. He ovat valmiina ratkomaan erilaisia haastavia tilanteita, joita työuran aikana usein ilmenee.

Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd” 3
Riitta Korpela on arvostettu keskustelupartneri Snellmanin henkilöstön parissa.

Kyseessä voi olla ongelmia yksilötasolla, haasteita työntekijän esimiessuhteessa tai isomman työporukan vaikeuksia yhteistyökyvyn ylläpidossa. Jokaiselle työntekijälle pyritään aina takaamaan hyvinvoinnin kehykset, joiden sisällä saa tuntea itsensä arvokkaaksi ja siten kyetä omiin parhaimpiin suorituksiinsa.

– Löytämällä terve tapa nähdä ja kokea itsensä, tulevaisuutensa ja lähiympäristönsä tämä kaikki on mahdollista. Meidän on pystyttävä käsittelemään sekä sisällämme että ympärillämme tapahtuvat muutokset, ja näissä tilanteissa koen että minä voin olla avuksi, kertoo Roland ”Rolli” Snellman joka on henkisenä valmentajana Snellmanilla.

Apua saatavilla myös taloudellisesti haastavassa tilanteessa

Fyysisten ja henkisten haasteiden lisäksi myös taloudelliset haasteet ja taakat voivat nyky-yhteiskunnassamme nopeasti nousta ylitsepääsemättömän tuntuisiksi. Tästä syystä Snellman tarjoaa myös tarpeen vaatiessa työntekijöilleen taloudellista suunnitteluapua velkaneuvojan muodossa.

– Mielestäni jokainen ihminen on oikeutettu elämään tasapainoista elämää, ihan terveydestä alkaen ja myös talouden puolella. Joskus nämä haasteet voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Tilanne voi monesti karata käsistä joko omista syistä tai itsestä riippumattomista syystä, mutta siinä tilanteessa minä voin auttaa, sanoo Hellevi Kytölä.

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen on avain Snellmanin Lihanjalostuksen varhaisen tuen mallin toimivuudelle.

Tuotannossa puhutaan usein jatkuvasta parantamisesta, mutta konsernin HR-päällikön Lena Holmebergin mukaan tämä ajattelumalli soveltuu myös työntekijöiden kanssa tehtävään työhön. Perheyrityksen missiona on aina ollut antaa ihmiselle mahdollisuus parempaan.

Tidigt stöd hjälper anställda i med- och motgång: ”Man skall få känna att man gör ett meningsfullt arbete och att man är behövd”
HR-päällikkö Lena Holmberg.

– Henkilöstön suhteen tätä sovelletaan antamalla heille mahdollisuus parempaan työpaikkaan. Työpaikkaan jossa kaikki voivat viihtyä, jossa voimme onnistua yhdessä, ja jossa jokainen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja olevaansa tarpeellinen.