Hoppa till innehållet
Snellman saavutti tärkeän virstanpylvään: Toimintaa nyt kokonaan uusiutuvien energiamuotojen varassa 2

Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu till största del med hjälp av förnybara energikällor

Från och med den 1 april tillverkas Snellmans produkter till största del med hjälp av förnybar energi. För familjeföretaget handlar det om en betydande milstople, som man jobbat långsiktigt för att uppnå. För konsumenten betyder det i praktiken att produkterna har ett mindre koldioxidavtryck.

Under de senaste 15 åren har man inom Snellmans arbetat för att förbättra och effektivera verksamheten genom smarta och hållbara energilösningar och klimatgärningar.

Snellman saavutti tärkeän virstanpylvään: Toimintaa nyt kokonaan uusiutuvien energiamuotojen varassa
Det senaste tillskottet i energikällorna för Snellmans är vindkraft.

Ett effektivt utnyttjande av luftvärmepumpar, tillvaratagande av spillvärme, ett eget vattenreningsverk och den slutliga övergången från olja till biogas har varit viktiga steg på vägen mot den verklighet, där förnybara energikällor småningom skall täcka hela energibehovet.

Tre miljoner kilo mindre olja

Biogasen, värmepumparna och lösningarna kring spillvärmen har gjort att man blivit obereonde av olja – i rena siffror handlar det om tre miljoner kilo. Det betyder i praktiken samtidigt ett minskat koldioxidutsläpp med 8 700 ton på årsnivå.

Den sista faktorn i ekvationen är den vindkraft företaget köper.

Snellman saavutti tärkeän virstanpylvään: Toimintaa nyt kokonaan uusiutuvien energiamuotojen varassa 3
Fabriken i Jakobstad får sin biogas från Jeppo Biogas, 34 kilometer från Snellmans.

– Det är glädjande att vi nu nått fram till detta skede. Utvecklingsarbetet går vidare och målet är att hitta nya lösningar för att säkerställa tillgången på vindkraft för våra behov. Vi vill även verka som en vägvisare i det här sammanhanget, säger Snellmans tekniska direktör Markus Snellman.

Även i konsumentens vardag på det lokala planet syns Snellmans satsningar helt konkret. Ifjol öppnades en biogastankstation för personbilar vid Snellmans fabrik i Jakobstad och under de kommande åren finns planer att utvidga utbudet till att även omfatta LNG-gas för att tillgodose den tunga trafikens behov.

Snellmans mål är att säkerställa produktionen av livsmedel på ett miljömedvetet och hållbart sätt både idag, imorgon och under de följande 70 åren.

Snellman saavutti tärkeän virstanpylvään: Tehdas Pietarsaaressa siirtyy käyttämään ainoastaan uusiutuvaa energiaa
Genom att skaffa vindkraft kan Snellmans vara mindre beroende av fossila bränslen.