Hoppa till innehållet
Svensk inspiration för finska producenter på väg mot fri grisning: ”Eget intresse och genuin vilja är avgörande”

Svensk inspiration för finska producenter på väg mot fri grisning: ”Eget intresse och genuin vilja är avgörande”

Snellman stöder sina grisproducenter i övergången till fri grisning, en övergång som är ett långsiktigt strategiskt mål för företaget. Ett led i arbetet är att bjuda på information och inspiration – ett seminarium i Seinäjoki i november bjöd på bägge.

Svenska Jeanette Elander har vandrat en lång väg inom grisuppfödningen i Sverige. Hon är själv grisföretagare sen flera decennier tillbaka, men på sin post som ordförande för Sveriges grisföretagare är hon relativt ny

– .Jag har alltid haft ett stort intresse för grisar och grisnäringen. Att få den här chansen att jobba med detta på heltid och dessutom kunna lägga all sin tid på det och få ersättning för det, det är ju bara helt fantastiskt, säger Elander när vi träffar henne i samband med ett seminarium i Seinäjoki.

Hon fanns på plats för att prata fri grisning från ett svenskt perspektiv. I Sverige har förfarandet långa traditioner och är dessutom lagstiftat.

Svensk inspiration för finska producenter på väg mot fri grisning: ”Eget intresse och genuin vilja är avgörande” 2
Djurläkare Maria Nysten förläste också i Seinäjoki. I mitten Tomas Gäddnäs från Snellman.

från galtskötare till VD på några decennier

Elander gjorde tidigare karriär inom semin och avel då hon gick från att vara galtskötare på en seminstation 1992 till att avsluta som VD för samma station 18 år senare. Efter att ha återvänt till den egna gården axlade hon på våren 2019 ansvar som ordförande för de svenska grisföretagarna.

– Jag tycker det är roligt att jobba ute och träffa folk och försöka sprida ett positivt budskap om den svenska grisuppfödningen. Att då få möjligheten att göra det in den här positionen ser jag som en gåva.

Elander delade i Seinäjoki med sig av sina egna erfarenheter från Viggby Äs Farm i Västerås. Familjens gård är med i en suggring och hos Elanders föder man upp grisarna ända fram till slakten.

För sina finska producentbröder och systrar berättade Elander bland annat om deras strategiska bruk av halm.

– Det handlar dels om att reducera grisarnas fotbesvär. När suggan är fri och har rikligt med halm  möjliggör det för suggan att bygga bo, vilket påverkar hormonerna och ger snabbare grisningsförlopp med färre dödfödda som följd.

eget intresse och genuin vilja att lyckas krävs

Elander belyste även helt konkret hur man lyckats arbeta fram en lösning för att skydda grisarna från suggans rörelser med ett löstagbart lågtliggande rör i grisningsboxen.

Konkreta tips och råd var ändå bara en del av Elanders bidrag under seminariet.

Snellmans har länge gått in för att hjälpa sina finska producenter med stöd, sparrning och inspiration för att underlätta övergången till fri grisning.


Det är det egna intresset och den genuina viljan att lyckas som är avgörande.

Jeanette Elander

Övergången sker alltid på producentens villkor.

– För producentens del skulle jag säga att det är två saker som avgör. Det är det egna intresset och den genuina viljan att lyckas, menar Elander.

Elander själv är en stor djurvän och talade både påläst och passionerat.

”Det här kommer att bli mina bästa och finaste grisar”

Idag går mycket av hennes tid åt organisatoriskt arbete, men när man frågar henne vad som är det bästa med att vara grisbonde skiner kärleken till det egna hantverket igenom.

– Det är grisningarna tycker jag, men allt är kul. När vi har en ny omgång grisar som ska födas då tänker jag varje gång att det här kommer bli mina bästa och finaste grisar, skrattar hon.

Utmaningarna för de svenska grisuppfödarna är just nu många, även om självförsörjningsgraden på 76 procent är relativt hög.

Bland annat den extremt låga kronkursen, prisbilden på griskött och förra årets torka påverkar vardagen för de grisbönder hon är ordförande för.

Svensk inspiration för finska producenter på väg mot fri grisning: ”Eget intresse och genuin vilja är avgörande” 1
Intresserade producenter och samarbetspartners under seminariet i Seinäjoki.

De svenska grisbönderna åtnjuter ändå alltjämt ett högt förtroende i de inhemska konsumenternas ögon.

– Vi har fått upp medvetenheten dels för djurvälfärden men även för den låga antibiotikaanvändningen i Sverige och hela diskussionen om resistens. Vi kommer att ha kvar ett högt förtroende för vår verksamhet, avrundar Elander.