Riktigt malet kött

Allting stämmer i Riktig malet kött

Malet kött är en grundbult i vår matkultur och i många familjer äts malet kött varje vecka. Vi på Snellmans vill att alla hemmakockar skall ha möjligheten att välja de bästa möjliga produkterna till sin vardag, och därför producerar vi dessa så bra vi bara kan.

Det finns malet kött.
Och sen finns det Riktigt malet kött.

Ny förpackning, bekant produkt

Läs mer om marknadens mest ekologiska maletköttförpackningen och vårt unika sätt att tillverka malet kött.

Allting stämmer i Riktigt malet kött

  • Görs på färskt, ofruset kött
  • Packas luftigt, smular sig lätt på pannan
  • Steks på riktigt, kokas inte i sin egen vätska
  • 76 procent mindre plats i förpackningen
  • Alltid gjort av finländskt kött
Malet kött av gris och nöt 1

Även om en produkt är vardaglig är det ingen ursäkt att göra den sämre. Vi på Snellmans vill att även den mest vardagliga produkten skall vara gjord så bra som möjligt. Det är inte alltid det enklaste sättet, men slutresultatet blir då det bästa möjliga.