Hoppa till innehållet
Lihanleikkaaja

Hur blir man en yrkesskicklig köttstyckare?

På vita band levereras skinkor och stekar kors och tvärs fram till arbetspunkterna. Knivarna skär med skickliga händer i smidiga, genomtänkta och erfarna rörelser. Köttets leveransvagnar, eller ”mollorna”, fylls av färdiga köttsorter och förs direkt vidare till olika avdelningar. Det känns som om man stod i mitten av en livligt trafikerad korsning i en storstad, där trafiken aldrig stannar. Snellmans styckningsavdelning är i full fart från tidig morgon till eftermiddag. Farten avstannar endast för mat- och kaffepauser – annars är takten otrolig.

Jag har kommit till styckningsavdelningen för att denna gång berätta lite om köttstyckarens arbete. Styckningsavdelningens arbetsledare Pekka Karhu svarar på mina mer ingående frågor. Hela styckningsavdelningen måste fungera väl, eftersom köttet för olika produkter styckas och skivas här. I Snellmans styckningsavdelning styckas dagligen ca 850 grisar och 130 nötdjur. Det är en stor mängd, vilket innebär att personalen nu redan uppgår till 110.

Jag följer köttstyckarens arbete en stund, men alltför nära vågar jag inte gå. Styckaren har en mycket vass kniv i handen, som viner fram och tillbaka. Arbetet kräver arbete av hela överkroppen. Emellanåt måste köttet vändas i olika ställningar får att styckaren skall få en optimal skärningsvinkel.

– Köttstyckarens arbete är fysiskt tungt. Alla kan inte bli köttskärare, även om man skulle önska, berättar Pekka.

Nya arbetare körs in i arbetet i olika ordning, där arbetet inleds med att flytta mollor och flytta dem till sågen, där en grovare styckning görs. Från det avancerar man lite i taget.

– För att bli styckare behövs åtminstone ett par års erfarenhet. Avancemang beror lite på hur mycket tilläggsfolk man avlönar, och vissa lär sig och tar till sig saker snabbare än andra, fortsätter Pekka.

Varje arbetspunkt på Snellman har en uppföljning i realtid, där man kan följa med styckningsresultates. Hos oss tävlar vi inte med mängd utan med kvalitet, så med uppföljningen kan vi direkt ge feedback och rätta till arbetssätten. Resultetet av detta är ett mycket högklassigt styckningsresultat. Varje styckare får göra sitt arbete i egen takt för att garantera att den höga kvaliteten bibehålls. Trots det är takten rätt hög. Det finns 37 köttstyckare för gris, och dagligen skall det skäras 850 grisar, vilket innebär att varje arbetare styckar 23 grisar per dag! Det är lätt att förstå varför händerna går i snabb takt.

– Varje arbetare har en skärm framför sig, till vilken kvalitetskontrollanten kan skicka ett meddelande om styckningskvaliteten. Det kommer inte bara negativ respons utan också positiv feedback om utmärkt styckningsarbete. Det är uppmuntrande med sådan respons, konstaterar Pekka till slut.

När jag kommer ut från styckningen, är jag rätt andfådd även om jag inte har gjort någonting. All denna organisering är nog ett rätt ansenligt jobb. Tillväxtpressen ökar i takt med att efterfrågan stiger. Jag har besökt nedskärningen flera gånger, så jag visste nog vad det handlade om, men jag upphör inte att fascineras av detta arbete. Arbetsglädje har dessa styckare och arbetare på styckningsavdelningen, och andan är god. Innan dörren stängs, hörs det hur styckarna skämtar med varandra mellan varven, och någon sjunger till om med en trudelutt med hög röst. Allt är väl på styckningsavdelningen.

Ha en hurtig inledning på veckan!