Hoppa till innehållet
Miten uusi tuote syntyy?

Hur kommer en ny produkt till?

En idé till en ny produkt kan uppkomma på många olika sätt. Idén kan komma från den egna personalen, från produktutvecklingen, från konsumenten eller från en råvara.
– När vi får en ny produktidé tar vi först reda på om vi har de rätta högklassiga råvarorna till produkten, om produkten kan förverkligas med de befintliga processerna och om vi behöver göra investeringar för att förverkliga idén, förklarar Kai Meyer på produktutvecklingen.

Allt börjar med en prototyp

Därefter tillverkar produktutvecklingen en prototyp, alltså en testversion av produkten. Testversionen förs sedan vidare i organisationen för bedömning och provsmakning. Det kan hända att man gör tiotals olika versioner av produkten där man ändrar på råvarubalansen, kryddorna, sammansättningen och produktionsmetoderna. Det är ofta fråga om ett utvecklingsarbete som tar flera år.

En viktig del av produktutvecklingen är också att testa produktens hållbarhet. I praktiken innebär detta att man ger produkten en sista användningsdag som man sedan testar med laboratorieprover. Proverna analyseras först tre dagar före den sista användningsdagen och därefter fortsätter man att ta prover och analysera ännu i flera dagar. Således kan man vetenskapligt fastslå ett tryggt sista användningsdatum.

Själva produkten är ofta klar redan ett år före lanseringen, eftersom man kan börja planera försäljningen och marknadsföringen av produkten först efter att lanseringsbeslutet har fattats. Planeringen av produktförpackningen är också en del av lanseringsprocessen. Förpackningen ska lämpa sig för produktionslinjen, men samtidigt vara användarvänlig. Vid planeringen av förpackningen beaktas bland annat produktens egenskaper, produktens användningssyfte, förpackningsstorlek, förpackningsmaterial och mängden förpackningsmaterial samt produktens synlighet i förpackningen.

Ett nytt provkök

Arbetet på produktutvecklingssidan har också utvecklats enormt tack vara Snellmans nya provkök som började användas våren 2014.  Provköket är som en liten miniatyr av de olika produktionsprocesserna.
– Tack vare det nya provköket kan vi nu arbeta effektivare och mera flexibelt. Dessutom är alla produktutvecklare på Snellmans köttförädling nu i samma lokal, vilket i sin tur ger goda möjligheter till interaktion, säger Kai.

Man samarbetar också mycket såväl med produktutvecklarna som med produktionen och kvalitetsövervakarna. Varje morgon inleds med sensorisk bedömning av produkterna där personal från olika avdelningar deltar. Under bedömningen går man genom alla produkter som tillverkats under det gångna dygnet för att säkerställa den höga kvaliteten. Vid provsmakningen bedömer man om provet till sin smak, doft, utseende och struktur motsvarar den produktkvalitet som krävs. Om man under bedömningen upptäcker ett fel i produkten dras hela partiet bort från försäljning. Utöver den dagliga produktutvärderingen samarbetar produktutvecklingen mycket med övriga dotterbolag i Snellman-koncernen.