Hoppa till innehållet
Laadukas yhteistyö tuottaa tulosta -  Soijaton rehu myös emakoille 2

Köttets kvalitet i fokus på vägen mot en sojafri griskedja

Utfodringslösningar och gårdarnas egen proteinproduktion har länge varit ett området i ständig utveckling för Snellman. Just fortsätter resan mot en sojafri griskedja steg för steg, där tonvikten ligger på en tillräckling tillgång på ersättande inhemska råvaror och utfodringens konkurrenskraft.

Som en följd av Snellmans och Hankkijas mångåriga samarbete breddas nu urvalet av sojafria kompletteringsfoder även till suggor. Från början av oktober lanserades sojafritt koncentrat Maatiaispossu Tiineys Tiiviste som en del i serien av kompletteringsfoder för Lantgriskedjan.

I gårdstestning har sojafritt koncentratfoder fungerat väl för dräktiga suggor och produkten är nu klar för användning.

Maatiaispossu Tiineys Tiiviste koncentrat utnyttjar mångsidigt olika råvaror som ersätter soja. Därigenom säkras tillräcklig proteintillgång och en viktig fibersammansättning med tanke på suggornas välmående och råmjölksproduktion, berättar Hankkijas utvecklingschef Satu Valkama.

Sojafritt dräktighetsfoder minskar behovet av soja i suggornas utfodring med cirka 30 procent. Det är ett betydande steg mot Snellmans mål att minska svinkedjans sojaberoende.

På lång sikt söker parterna tillsammans lösningar för att helt avstå från sojaanvändning.

BONDbönan förbättrar köttets kvalitet

Sojafri Maatiaispossu Superior utfodring, som lanserades för gödsvinens slutuppfödning år 2018, har varit en verklig framgång med tanke på produktionsresultaten och framför allt med avseende på köttkvaliteten.

Kehityspäällikkö Kirsi Partanen Snellmanilta.
Utvecklingschef Kirsi Partanen på Snellman.

– Praktiska resultat visar att en slutuppfödning som baseras på bondböna avsevärt förbättrar grisköttets kvalitet, berättar utvecklingschef Kirsi Partanen från Snellman. 

– Detta inverkar positivt på köttprodukternas tillverkningsprocess genom att minska behovet av tillsatsämnen.

Försök med att ersätta sojan med riklig användning av industrins flytande biprodukter har däremot i vår uppföljning inverkat negativt på köttkvaliteten. I Snellmans produktionskedja används endast traditionell, icke genmodifierad, Pro Terra-certifierad soja.

Mot en helt sojafri gridkedja

Snellmans Köttförädling Ab och Hankkija Oy har sedan år 2017 haft utvecklingssamarbete för att minska grisköttproduktionens sojaberoende.

Samarbetet har haft som målsättning att halvera användningen av soja i utfodringen till år 2020, med utgångsläge i nivåerna från 2016.

Gårdarna som inte ännu tagit i bruk Superior-utfodring har minskat sin användning av soja med 30 procent. På de gårdar där Superior används har man redan lyckats med halveringen, minskningen är där hela 57 procent. Det inkluderar både smågrisproduktion och slaktsvinsproduktion.

Eftersom sojaproteinets kvalitet lämpar sig mycket väl för grisar, har syftet varit att genom målmedvetet utvecklingsarbete finna långsiktiga lösningar som varken försämrar griskedjans produktivitet eller köttkvaliteten.

Soijarouhetta laboratorioympäristössä.
Beroendet av soja minskar kontinuerligt.

En helt sojafri griskedja är möjlig och resan går mot det målet, ett steg i taget, genom att säkra tillgången på ersättande inhemska råvaror och utfodringens konkurrenskraft. De senaste åren har utmanande väderförhållanden bromsat ökningen av inhemsk proteinproduktion.

Målsättningen är fortsättningsvis att befrämja gårdarnas egen proteinproduktion och utveckla utfodringslösningar som ger mervärde i hela kedjan från primärproduktion till färdiga slutprodukter.