Hoppa till innehållet
I Finland föder man upp en unik Lantgris

I Finland föder man upp en unik Lantgris

Det finns grisar och så finns det grisar. När du som konsument köper ditt griskött finns det flera aspekter att ta i beaktande – allt från köttets ursprung och djurens välfärd till grisens tillväxt och utfodring. Det går att påverka alla dessa dimensioner genom egen ansvarsfull förädling.

I den stora världen är aveln av produktionsdjur ofta fokuserad på mängd, där kvantitet ofta går före kvalitet. För djuren är det inte en hållbar utveckling. Snellman i Jakobstad har valt en annan väg. Snellman importerar varken djur eller genetik utan kontrollerar istället själv hela produktionskedjan utan involvering av utländska grisavelsföretag.

ANSVARSFULLA VAL MED INHEMSKT ARBETE

Avel handlar om ett produktutvecklingsarbete inom griskedjan, och det förutsätter både ett brett kunnande och väl övervägda val. För tillfället är Snellman det enda kötthuset i Finland som förädlar grisar på hemmaplan. Arbetet är fortsättning på en anrik, sekellång tradition av inhemsk grisförädling.

– Egen förädling gör det möjligt för oss att sköta verksamheten öppet, etiskt och trovärdigt och utveckla friska grisar på ett hållbart sätt med avstamp i företagets värdegrund. Att upprätthålla och förädla en egen grisstam är också ansvarsfullt med tanke på den nationella försörjningstryggheten, berättar fältchefen för Snellmans primärproduktion Martti Hassila.

Snellman värdesätter utbildning av unga proffs inom primärproduktion, som kan placera sig på arbetsmarknaden med möjlighet att utveckla den finländska grisproduktionen utgående från inhemska önskemål – en produktion där helhetsbilden med beaktande av hälsa och välmående är viktigare än mängd. Ett eget avelsprogram stöder även finskt företagande i den bemärkelsen.

MINDRE KOLDIOXIDAVTRYCK MED INHEMSKT FODER

Utfodringen av grisarna påverkar både miljö och köttkvalitet. Därför har Snellman i samarbete med fodertillverkarna utvecklat en ny Superior-utfodringsmodell där importerad soja ersatts med inhemska baljväxter som ärtor och bondbönor.

– Från år 2016 har vi redan halverat vår sojaanvändning. Den nya utfodringsmodellen minskar ytterligare på sojabehovet för gödsvinuppfödningen, det handlar om så mycket som 72 procent minskning jämfört med vanligt foder med soja. Om allt går väl och de inhemska producenterna får en bra skörd av baljväxter behövs i år 4 miljoner kilo mindre soja till grisuppfödningen. Det handlar om ett stort steg mot en sojafri utfodring, säger Kirsi Partanen, som är utvecklingschef med ansvar för foderverksamheten på Snellman.

En grundläggande princip för Snellman är att tillverka så naturliga produkter som möjligt och arbeta för att minska på tillsatsämnen. Tack vare Superior-fodret bevarar köttet en naturlig saftighet utan användning av tillsatser. Den gmo-fria uppfödningen säkras nu allt mer genom helt inhemska foder, vilket ytterligare minimerar kolfotavtrycket.

FRI GRISNING MÅLET PÅ FAMILJEGÅRDARNA

Snellman gör också insatser för djurens välfärd genom att förädla suggor väl lämpade för fri grisning. Erfarenheterna har visat att Lantgrisen svarar utmärkt på kraven från den fria grisningen. Fri grisning möjliggör i större utsträckning ett arttypiskt beteende, när grishäckarna avlägsnats och suggan har mer rum att röra sig på. En fullständig övergång till fri grisning är en lång process, men hälften av Snellmans smågrisar föds redan inom ramen för fri grisning. Den fria grisningen har stor inverkan på djurens välmående, och slutresultatet är friskare och mer livskraftiga grisar.

En välskött gris som under en kunnig och motiverad producents vakande öga fått växa upp i gynnsamma förhållanden i en bra tillväxtmiljö är en viktig kvalitetsfaktor för Snellman.

– Alla våra gårdar fyller den nationella nivån för det nationella hälsoprogrammet Sikava. Gårdarnas egna hälsovårdsveterinärer följer kontinuerligt med grisarnas hälsa och välmående. Alla Snellmans fältrådgivare, personal och chaufförer är också med på samma resa med producenten, tillsammans mot en bättre framtid, avrundar Martti Hassila.


LANTGRISEN I ETT NÖTSKAL:

  • Tillsammans med familjegårdarna bevarar Snellman en över 100-årig tradition av grisförädling i Finland.
  • Egen förädling månar om öppenheten, etiken och trovärdigheten samt skapar förutsättningar för friskare grisar och bättre välmående.
  • Lantgrisens inhemska Superior-utfodring minskar på verksamhetens koldioxidavtryck och förbättrar köttets kvalitet.
Maatiaispossu on Suomen kansallispossu