Hoppa till innehållet
Mitä on tuore liha?

Vad är färskt kött?

En väldig maskin reser sig mot höjderna och får människorna som jobbar runtomkring den att se små ut. Trapporna som klättrar upp längs maskinens sida passar inte för fegisar, men nog klättrar någon modigt dit upp också. En person startar maskinen och ett jämt slammer hörs som ett tecken på att arbetet har inletts på Snellmans köttpaketering. Idag tillverkas färska strimlor och tärningar. Men vad är egentligen färskt kött, är inte färskt kött en självklarhet?

Förut tänkte jag att allt paketerat, rått kött som säljs i butikerna är färskt. Och det är faktiskt bara några år sedan. Men sedan kom Snellman med Riktigt maletkött på marknaden, och min uppfattning om vad som är färskt förändrades. Riktigt maletkött är tillverkat av färskt kött som inte varit nedfryst vid något tillfälle. Nu görs också strimlor och tärningar, samt några andra produkter av färskt kött som inte varit nedfryst. Vad är det då som skiljer färskt kött och Snellmans färskt kött? Vi ska ta reda på. Produktionschef Roland Snellman svarar på mina frågor.

– När vi talar om färskt är det viktigt att känna till lite bakgrund. Strimlor och tärningar gjordes tidigare genom att man frös ner köttet i frysen över natten, eftersom köttet är svårt att tärna i maskin om det inte är lite fruset. När vi gjorde tester, där vi jämförde nedfruset kött med färskt, konstaterade vi att färskt kött är mycket smakligare och att det inte försvinner så mycket vatten i stekpannan. När vi frös ner köttet förlorade vi också en tillverkningsdag. Dessutom måste vi flytta köttet mycket, eftersom det lyftes från en låda till en annan för packning och sen transporterades det tillbaka till köttpaketeringen, berättar Roland.

Ok, Snellmans färska kött är då inte nedfryst eller fryst under något produktionsskede, så man kan bekymmersfritt frysa ner dem hemma. Men du sa också att köttets behandling minskades, när man började tillverka strimlor och tärningar av färskt kött. Vad betyder det?

– En viktig aspekt, när man talar om färskt kött är behandlingen. Numera kommer köttet direkt från styckningen i transportvagnar, eller mollor, till köttpaketeringen och far direkt till tärnings-/strimlingsmaskinen. Köttet flyttas inte längre från ett ställe till ett annat som tidigare, säger Roland.

Färskt kött är resultatet av ett långt utvecklingsarbete

En toppmodern teknik är av stor betydelse, när man tillverkar strimlor och tärningar av färskt kött. Det är mycket mera krävande att få en bra skärningsyta på färskt kött än på packat. Vi arbetade med maskinerna och testade i ett års tid innan den rätta lösningen för tillverkningen hittades. Som resultat av detta arbete behandlas köttet nu minimalt, och hygienen är på en mycket hög nivå. Allt detta inverkar givetvis på produktens slutkvalitet, och vi vill ju bara ha det bästa.

Jag ser hur de delikata stora stekklimparna sätts i tärningsmaskinen. Om en stund kommer färdiga tärningar, som börjar sin färd upp längs bandet till den väldiga maskinen, eller Multihead-vågen. Det är svårt att förstå att det behövs en såhär stor maskin för att väga och portionera strimlor och tärningar i askar, men så är det nu bara. Stektärningarna delas där uppe i olika små fack, som samtidigt fungerar som våg, där just den rätta mängden kött för varje ask vägs upp. Efter det så öppnas facken automatiskt, och köttet portioneras i asken. Sedan far asken vidare för att förslutas, och förs ännu en gång i hög fart genom en granskningsvåg. I förpackningsmaskinen försluts asken och efter det får den en etikett.

Personalen ansvarar för att färskt kött är av hög kvalitet

När 15 000 askar tillverkas på linjen per dag, så måste allt fungera väl. Köttpaketeringens personal är mycket motiverad och ivrig att utveckla verksamheten. Varje vecka hålls en smågruppspalaver, där man går igenom vad som kan förbättras och hur projekten framskrider. Vem skulle kunna veta bättre hur arbetsskedena kan förbättras än arbetaren själv. Men hur upprätthåller man då den höga kvaliteten?

– Hos oss här på Snellman är kvalitetskontrollen en del av arbetskulturen och varje arbetare tar själv ansvar för den. När han t.ex. säger att nu behöver vi en sån här del till maskinen, så att vi kan upprätthålla en hög kvalitet, så skaffar vi den. Detta är mycket motiverande, eftersom arbetare själv kan påverka sitt arbete och vet hur det görs på bästa möjliga sätt. Jag behöver bara fråga hur vi kan utveckla verksamheten och svaren kommer som på räls. Sedan kollar vi vad som är viktigast och börjar från dem. Detta arbete är fortgående och slutar aldrig. Vi på Snellman förstår betydelsen av kvalitet, säger Roland stolt om sina arbetskamrater.

Orden konkretiseras när jag ser arbetarnas ivriga verksamhet i produktionen. Här ser man tydligen till att man i slutet av dagen med gott mod kan hämta en ask färskt kött från butiken och veta att den säkert är välgjord, när man själv har gjort den.

En lista på Snellmans färska strimlor och tärningar som inte varit nedfrysta:

Nötstek, strimlat
Nötstek, tärnad
Griskött, strimlat
Tärnat kött av korngris
Skinkstrimlor
Äkta karelsk stek

Garanterad färsk inledning på veckan till alla!