Hoppa till innehållet
Kalvon poistaminen naudan sisäfileestä 2

Borttagning av hinnan från nöt innerfilén

1. Sätt innerfilén på skärbredet så att hinnan är uppåt.

Naudan sisäfilee

2. Gör ett snitt mellan själva innerfilén och det hammarformade huvudet i ändan av filén.

Naudan sisäfilee

3. Skär bort filéhuvudet.

Naudan sisäfilee

4. Placera kniven under hinnan och drag längs med filén i längdriktning. Upprepa tills hinnan har lossnat helt.

Naudan sisäfilee

5. Den putsade filén är nu färdig att användas.

Naudan sisäfilee