Hoppa till innehållet
Kalvon poistaminen naudan sisäfileestä 2

Borttagning av hinnan från nöt innerfilén

Innerfile av nöt Kött

1. Sätt innerfilén på skärbredet så att hinnan är uppåt.

Naudan sisäfilee

2. Gör ett snitt mellan själva innerfilén och det hammarformade huvudet i ändan av filén.

Naudan sisäfilee

3. Skär bort filéhuvudet.

Naudan sisäfilee

4. Placera kniven under hinnan och drag längs med filén i längdriktning. Upprepa tills hinnan har lossnat helt.

Naudan sisäfilee

5. Den putsade filén är nu färdig att användas.

Naudan sisäfilee