Hoppa till innehållet
100% suomalaista lihaa

100% finskt kött

Snellman är ett finländskt familjeföretag som anser att det finländska har ett klart egenvärde. Vi använder endast kött vars ursprung vi känner till. Vårt samarbete med finska svin- och nötgårdar bygger på öppenhet och kontinuerlig utveckling. Gm-frihet är ett resultat av detta långsiktiga och målmedvetna samarbete. I praktiken innebär det att djuren på våra familjegårdar inte utfodras med genmodifierat foder.

Information om köttets ursprung är naturligtvis också viktigt för konsumenterna. Vi kan med glädje meddela att också allt kalkon- och broilerkött som används i våra produkter är 100 % inhemskt. Vi har ingen egen produktion av kalkon- och broilerkött utan tar köttet från våra finska samarbetspartners.

Rena råvaror garanterar produkter av hög kvalitet

Köttet i våra produkter måste alltid vara förstklassigt, eftersom köttets kvalitet har en avgörande betydelse för slutproduktens smak och struktur. De finländska familjegårdarna är en viktig länk i denna kvalitetskedja och bidrar till att garantera Herr Snellmans kvalitet.

Producenterna som följer Lantgårdens Bästa-konceptet arbetar tillsammans med Snellman för att producera säker kött av hög kvalitet. Nyckelorden för samarbetet är öppenhet, fortsatt utveckling och förtroende. Tillsammans med våra producenter och andra samarbetsparter vill vi utveckla köttproduktionen i en positiv riktning, där vi tar produktkvaliteten, uppfödningsmetoderna, utfodringen, djurens välmående och miljön i beaktande.

När man talar om inhemskt och hög kvalitet är det bra att komma ihåg en viktig sak. Nämligen, att alla våra produkter tillverkas i Finland.