Hoppa till innehållet
Edelläkävijä ympäristövastuussa

Banbrytare inom miljöansvar

Visste du att då man steker 500 g maletkött där hemma i cirka 20-30 minuter förbrukar man lika mycket energi som då paketet tillverkas här vid Snellman från fähuset till den färdiga produkten. Under de senaste 7 åren har vi minskat på vår energiförbrukning med 25 %. siffran i sig är kanske inte så stor men vi under samma tid fyrdubblat vår byggnadsvolym dvs. byggnadsvolymen har växt med 240 %. Ifall man beaktar den här detaljen så kan man konstatera att minskningen i energiförbrukningen med en fjärdedel är ett stort framsteg.

Hur har man klarat av att minska på energiförbrukningen samtidigt som produktionen ökat? Förutom målmedvetet arbete krävs även vilda visioner och viljan att vara banbrytare. Att respektera naturen har varit en del av Snellmans verksamhet ända sedan början för 60 år sedan, fast ordet ”miljöansvar” inte ens fanns då ännu. Sparsamhet och noggranhet har alltid varit principer som väglett verksamheten.

Värmepumparna återanvänder spillvärme

År 2007 installerades den första industriella värmepumpen vid fabriksområdet på Granholmen. Med hjälp av värmepumpen kan man ta vara på och återanvända spillvärme från kylsystemet. Då var det frågan om ett unikt projekt och Snellman var den första livsmedelsfabriken som tog detta i testbruk. Projektet visade sig vara så lyckat att man två år senare tog ibruk ytterligare en pump. Dessa pumpar är fortfarande i användning och med hjälp av dem har man kunnat minska på användningen av olja med 800 ton / år.

En fabrik som värms med slam

Visioner och viljan att utveckla verksamheten till att bli ännu mer miljövänlig har dock inte slutat med värmepumparna. I augusti 2014 övergick vi till helt oljefri uppvärmning och ångproduktion.  Biogas fås då det slam som Snellman levererar till biogasanläggningen omvandlas till ren metangas. Snellmans Köttförädling är den enda livsmedelsfabriken i Finland som använder biogas. Läs mer om användningen av biogas här.