Hoppa till innehållet
Terve ja hyvinvoiva possu on kaikkien etu

En frisk och välmående gris ligger i allas intresse

En välskött gris som har levt i rätt sorts uppväxtmiljö och tagits hand om av en kunnig och motiverad producent, är en av de viktigaste faktorerna till kvaliteten i våra produkter. Omsorgen om lantgrisens välmående börjar därför redan i avelsprogrammet och i smågrisarnas individuppföljning. På våra familjegårdar är omvårdnaden av grisarna en hedersuppgift som gått i arv från generation till generation. Som garant för lantgrisens välmående får grisarna, till skillnad från många stora svinländer, behålla sin naturliga välbefinnandemätare, dvs. knorren.

Med traditionell välmåendeuppföljning menas vanligen djurskyddsgranskningar, som endast fokuserar på regler och krav. Dessa berättar nödvändigtvis inte hela sanningen och är därmed inte särskilt användbara som välmåendemätare. Därför har Snellman börjat följa upp svinens välmående noggrannare med hjälp av Welfare Quality®-mätningar.

Welfare Quality® är ett projekt finansierat av Europeiska Unionen, inom vilket man har skapat ett system för mätning av välmående hos produktionsdjur. Forskare från sjutton olika länder har deltagit i utvecklingen av systemet. I WQ-mätningen koncentrerar man sig på själva djuret, eller kortfattat så bedömer man svinets kondition, beteende och miljö.

Läs också: Världens mest finländska gris är resultatet av ett långt arbete

Alla Snellmans svingårdar som deltog i undersökningen fick betyget utmärkt! I jämförelsematerialet fick endast 44 % av de slumpmässigt utvalda gårdarna samma betyg.

Våra lantgrisar får inte heller förebyggande medicinering, som t.ex. antibiotika. Också i grisuppfödningen betonas verksamhetens bärande element: naturlighet, säkerhet, ansvar samt ren inhemsk mat.