Hoppa till innehållet
Fem frågor om fri grisning 1

Fem frågor om fri grisning

Att förbättra djurens välmående är en ständigt pågående process hos oss. Ett av våra stora projekt, övergången till fri grisning, är ett koncept som kanske inte är bekant för allmänheten och kan kännas diffust. Därför ville vi svara på några frågor och öppna upp konceptet och Snellmans långsiktiga planer. Ifall du blir och undra över något går det bra att vara i direktkontakt med oss.

Vad betyder fri grisning i praktiken

I grund och botten handlar fri grisning om att erbjuda suggan mer utrymme, speciellt under grisnings- och amningsperioden. I en typisk lösning med fri grisning sker grisningen idag inom ett av grindkonstruktioner begränsat område, där svängrummet för djuret är minimalt. Det går också att ha suggan fastspänd i lösningar med fri grisning, men då sker det under en kortare tidsperiod och på grund av tydliga och vägande skäl. Suggan kan enligt rekommendationerna för ersättning för djurens välbefinnande hållas fastspänd två dygn innan och tre dygn efter grisningen. Suggans rörelseutrymme kan ännu begränsas i totalt sju dygn efter grisningen, om hon börjar bete sig aggressivt mot grisarna. Då måste tid och orsak för fastspänningen dokumenteras.

HUR MYCKET UTRYMME BEHÖVER EN LÖSNING MED FRI GRISNING?

Utrymmet vid grisningen måste vara minst sex kvadratmeter, vilket är en ökning av ytan med 40 procent från den normala lösningen med häckkonstruktioner. Av utrymmet vigs minst en kvadratmeter som ett skyddsområde, där de kringliggande konstruktionerna tryggar kultingarna från suggans rörelser.

Vilken betydelse har fri grisning för djurens välbefinnande?

Vid fri grisning bejakas suggans naturliga instinkt att bygga bo, det är ett fysiologiskt behov hos djuret. Fri grisning har visat sig påverka födelsevikten i en positiv riktning och bättre tillgång till råmjölk påverkar också den naturliga tillväxten. Med andra ord ger tillvägagångssättet upphov till friskare och starkare grisar.

VILKEN betydelse HAR ÖVERGÅNGEN TILL FRI GRISNING för producenten?

Fördelarna med fri grisning och nyttan för djuren avspelar sig också på längre sikt i producentens välmående. Att arbeta med välmående djur är ett lyft i producentens vardag. Rent ekonomiskt finns det nytta att hämta i smidigare grisningar och ett svinhus fyllt med mer livskraftiga grisar.

Viisi kysymystä vapaaporsituksesta

VAR I EKVATIONEN KOMMER HERR SNELLMAN IN I BILDEN?

Snellmans har som långsiktigt mål att få alla suggårdar att verka enligt principerna för fri grisning. Vi stöder också producenternas övergång till fri grisning genom att betala ut ett tillägg för köttet. Att ändra på konstruktionerna i boxen sker alltid på djurens och producentens villkor och leder till insikter och nya tillvägagångssätt.  Förändringen kräver ofta investeringar och går inte att genomföra över en natt. Snellmans erbjuder kunnande och sparrning för att tillsammans med producenten hitta den bästa individuella lösningen för en övergång till fri grisning. Tillsammans mot allt bättre.

Källor: snellman.fi, Ruokavirasto, KMVET