Hoppa till innehållet
Snellman korvasi öljyn biokaasulla

Finlands första livsmedelsfabrik som värms med biogas

I slutet av år 2013 körde verksamheten igång på Jeppo Biogas Ab i Jeppo. Där omvandlas slam till biogas som sedan kommer att ersätta oljan som bränsle till pannorna på Granholmen. Med det blir Snellmans Köttförädling det första företaget inom livsmedelsindustrin i Finland som enbart använder biogas för att värma upp sin fabrik. På sikt kan företaget också bli självförsörjande inom el.

Markus Snellman, teknisk chef på Köttförädlingen, ser ingen annan väg för industrin i energifrågor än utveckling.

– Det här är helt rätt väg och miljömässigt ett stort steg framåt. Detta är en bra lösning på det slam som uppkommer på Granholmen, som vi fram tills nu komposterat. Från biogasanläggningen får vi sedan ren energi tillbaka. Vi kommer att ersätta en miljon kilo olja årligen helt med biogas. Eftersom vi inte kommer att behöva olja längre gör det oss även energimässigt oberoende av vad som händer på världsmarknaden för olja, konstaterar Markus.

Stora inbesparingar och världsunik process

Biogas är en helt koldioxidneutral energikälla, vilket betyder att det inte blir några koldioxidutsläpp alls i slutet av energikedjan. – Förutom att gasen är ett miljövänligt alternativ så kommer användningen också att ge betydande ekonomiska fördelar, menar Markus. Den förenklade slamhanteringen på reningsverket på Granholmen ger en årlig inbesparing på ca 100 000 euro. Att byta oljan till biogas ger en lika stor inbesparing. Totalt är det alltså frågan om en inbesparing på ca 200 000 euro per år.