Hoppa till innehållet
Suomalaiset perhetilat laadun perustana

Finländska familjegårdar som grund för kvaliteten

Produkter av hög kvalitet kräver råvaror av hög kvalitet. Därför tänkte vi kolla lite närmare på varifrån vårt gris- och nötkött kommer.

Rejäla familjegårdar

Man kan säga att den finländska familjegårdsmodellen är unik i världen. Det som gör den speciell är att gårdarna sammarbetar med de som sköter hälsovård och slakt, och med foderindustrin.

Här hos Snellman utgörs primärproduktionen av över 2200 nöt- och svinproducenter. Dessa rejäla familjegårdar har en stor inverkan på kvaliteten till våra produkter, och de flesta producenter finns här i Österbotten, när vår fabrik. Det korta avstånden är positivt för djurtransporterna och möjligör ett nära samarbete med producenterna.

Nöjda producenter

För oss är det viktigt att producenterna är nöjda, engagerade och vill utveckla verksamheten. Vi respekterar producenten som egenföretagare, samarbetspartner och människa. Vi är oerhört stolta över att få samarbeta med Finlands bästa och nöjdaste producenter.

snellman perhetila

Hos Snellman behandlas alla producenter likvärdigt, och man berättar öppet allt som är viktigt för oss att veta,” konstaterar Markku Isopahkala från Koivuranta-gården i Kalajoki.

Välmående djur

Vi arbetar tillsammans med familjegårdarna och myndigheterna för att djurskötseln ska fungera så bra som möjligt. Till exempel måste alla våra svingårdar ha en egen hälsovårdsplan och en ansvarig veterinär, som besöker gården med högst 3 månaders mellanrum. Välmående djur är till allas fördel.

Omsorgen för djurens välmånde handlar om små saker, som att se till att alla djuren får tillräckligt med mat och att ingen hamnar i skymundan. Det är ett dagligt arbete som kräver ständig uppföljning”, berättar nötproducenten Teemu Mikkola.

perhetilat snellman

Gm-fritt kött

Familjegårdarna spelar en stor roll i vår gm-fria produktionskedja. Producenten måste se till att fodret som används i utfodringen inte är genmanipulerat. För många producenter gäller detta endast kompletteringsfoder, eftersom den största delen av fodret fås från det egna fältet eller grannens fält.

Samarbetet mellan Snellman och producenter sker i en öppen kedja, där förstklassig kvalitet är den gemensamma faktorn i produktionskedjans alla skeden.