Hoppa till innehållet
Gm-vapaus vaatii huolellisuutta tiloilla

För gm-frihet krävs omsorg på gårdarna

En gm-fri svin- och nötkedja är en gemensam ansvarsfråga där det av alla parter krävs omsorg och noggrannhet. Alla Snellmans avtalsleverantörer har skriftligen förbundit sig till att använda foder utan genmodifiering på sina gårdar och således har de en av nyckelrollerna i den gm-fria produktionskedjan.

Vi bekantade oss med vad gm-fri produktion innebär i praktiken på Kurikka–Ojas svingård. Familjen Kurikka-Oja berättar att man måste försäkra sig om att fodret inte är genmodifierat redan vid köptillfället, alltså då en beställning av ett nytt foderparti skickas till foderfabriken. Dessutom ska man också granska om fodret inte har genmodifierats då en ny säck öppnas för att säkerställa att man garanterat har fått det som beställts.
– Tidvis oroar man sig för att det foderparti som levereras inte är utan genmodifiering. Mänskliga misstag kan ske. Vi för dock en regelbunden dialog med foderfabrikens representant och således vet de vilka foder vi använder och samarbetet skapar ömsesidigt förtroende. Naturligtvis kontrollerar vi också för säkerhets skull alltid etiketterna på det foder som levererats. Alla måste ta sitt eget ansvar i kedjan, berättar familjen Kurikka-Oja.

Foder utan genmodifiering både till smågrisar och suggor

I samband med besöket får vi en rundtur på gården som har cirka 250 suggor. Då vi besöker gården finns där förutom suggorna också gyltor och smågrisar. En del av smågrisarna är bara ett dygn gamla. Det är viktigt att alla djur oberoende ålder utfodras endast med foder utan genmodifiering. På Kurikka-Ojas gård finns en tjock mapp, där alla kvitton och varudeklarationer finns arkiverade. Foderbokföring är en viktig del av den gm-fria produktionskedjan och kvitton ska sparas på gården i minst fem år.

När Kurikka-Ojas gård övergick till helt gm-fri utfodring gällde förändringen egentligen bara uppfödningsfoder, eftersom annat foder som användes på gården redan var utan genmodifiering. Uppfödningsskedet är emellertid ett känsligt skede för svinen och således föranledde bytet av foder en viss oro.
– Det gamla fodret fungerade bra och således krävdes en del finjusteringar vid övergången till det nya gm-fria fodret. Exempelvis så måste utfodringsmängden och sammansättningen ändras. Detta är dock normalt i samband med byte av foder och inga problem har uppstått till följd av bytet, säger familjen Kurikka-Oja.

De smågrisar som avvänjs på Kurikka-Ojas gård förmedlas till slutuppfödning. Då grisarna förmedlas vidare ska producenten ännu skriftligen med ett formulär anmäla att alla djur har utfodrats med foder, som inte genmodifierats, under hela sitt levnadslopp.

Med foder utan genmodifiering mot en renare framtid

Diskussionen om en gm-fri nöt- och svinkedja inleddes vid Snellman redan för flera år sedan och till en början väckte diskussionen enligt många producenter många frågor.
– Det största bekymret var hur man ska kunna trygga tillgången på gm-fri soja i Finland.

På Kurikka-Ojas gård tror man nu starkt på att den gm-fria linjen innebär en förändring mot en bättre framtid.
– Vi vet inte exakt vilka inverkningar genmodifieringen har och således är detta enligt oss rätt riktning med tanke på renhet och naturlighet. Vi är ju också noggranna med vad vi själva äter. Vi hoppas nu bara att också konsumenterna förstår hur mycket arbete producenten och köttförädlaren lägger ner för finländsk kvalitet och renhet, säger producentparet Kurikka-Oja.